Menu

Terug naar Actualiteit >Nieuwe aanhangwagen? Europees gelijkvormigheidsattest nodig!

Alle regio's
Alle sectoren

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle nieuwe aanhangwagens in het bezit zijn van een Europees
gelijkvormigheidsattest. Ga dus steeds na of je van de verkoper de juiste documenten krijgt.

 

 

 

 

De nieuwe eisen zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te verhogen en passen binnen Europese regelgeving (verordening 167/2013). Als je vanaf 1 januari 2020 een nieuw landbouwvoertuig koopt en in gebruik neemt, heb je een Europees gelijkvormigheidsattest (Certificate of Conformity of COC) nodig. Dat vervangt het Proces-verbaal van Goedkeuring (PVG) en Proces-verbaal van Benaming (PVB).
Het voordeel van deze aanpak is dat deze voertuigen onmiddellijk een Europees statuut krijgen en er dus minder
problemen ontstaan bij handel over de landsgrenzen. Zowat alle machines die scharnieren ten opzichte van de
trekker en die in het verkeer komen na 1 januari 2020 vallen onder deze wetgeving. Dus ook machines die via de
hefinrichting van de trekker getrokken worden.

Voor welke landbouwvoertuigen?

De nieuwe eisen zijn van toepassing op tractoren op wielen (categorie T), tractoren op rupsbanden (categorie C), aanhangwagens (categorie R) en verwisselbare getrokken machines (categorie S). De nieuwe eisen zijn niet van toepassing op volledig gedragen landbouwmachines (zoals rotoreggen, frezen …) en zelfrijdende landbouwmachines (zoals zelfrijdende sproeimachines en gewasoogstmachines …).
Het is de verkoper die het COC moet afleveren. Heeft die dat niet, dan kan je via je verkoper een individuele goedkeuringsprocedure aanvragen. Hierbij moet het voertuig een reeks testen doorlopen en aan verschillende technische vereisten voldoen. Na afloop ontvang je een nationaal individueel goedkeuringscertificaat (IGC).

Keuringsbewijs blijft ook verplicht

Rijd je met een nieuwe tractor op wielen of rupsbanden, of met een aanhangwagen (categorie R), zorg dan dat je steeds een geldig keuringsbewijs voor deze voertuigen bijhebt. Dit geldt ook voor verwisselbare getrokken machines met een maximale snelheid van meer dan 40 km/uur (categorie Sb). Deze moeten vanaf nu naar de keuring voor eerste gebruik, en daarna jaarlijks naar de technische keuring. Voor een nieuwe verwisselbaar getrokken machine met een snelheid tot 40 km/uur (categorie Sa), moet je geen keuringsbewijs voorleggen, omdat die voertuigen niet naar de technische keuring moeten.

Wat met bestaande aanhangwagens?

Voor bestaand materiaal verandert er in principe niets. Voor de aanhangwagens (categorie R) met een Procesverbaal van Goedkeuring (PVG) geconstrueerd voor transportdoeleinden was eerste keuring altijd al verplicht. Wanneer dergelijke wagens verkocht worden als tweedehandswagens moeten ze opnieuw een eenmalige keuring ondergaan. Het is belangrijk om op dat moment te kunnen aantonen dat de eerste inverkeerstelling vóór 1 januari 2020 plaatsvond. Het is dus zeker aan te raden om alle documenten die bij de aanhangwagens horen, bij te houden.
Als het over getrokken machines (categorie Sa) gaat met een PVB, is een eerste keuring niet nodig.

Meer info?

Meer informatie over tweedehandslandbouwvoertuigen, de nieuwe eisen, de wijzigingen per voertuigcategorie,
het gelijkvormigheidsattest en de individuele goedkeuringsprocedure vind je op www.vlaanderen.be/landbouwvoertuigen.

Enkel nog remsystemen met dubbele leiding

Na 1 januari 2020 kunnen enkel nog dubbelleidingsystemen goedgekeurd worden op nieuwe machines. Dit geldt zowel voor lucht- als olieremmen. De meeste constructeurs geven aan dat luchtremmen de standaard zullen
worden. Daarom lijkt het logisch om bij aanschaf van een nieuwe trekker luchtremmen te voorzien. Een aanhangwagen met dubbelleidingsysteem op basis van olie kan je koppelen aan een trekker met éénleidingsysteem,
mits het installeren van een adapter. Het voordeel van het tweeleiding-systeem valt dan uiteraard weg. Vanaf 2025 zal deze manier van werken verboden zijn. Een trekker met een tweeleidingsysteem kan gekoppeld worden aan een oude aanhangwagen met één leiding. De meerwaarde van het dubbelleidingsysteem zit onder meer in de losbreekbeveiliging. Zo zal de aanhangwagen automatisch remmen wanneer deze losbreekt.