Menu

Nieuwe biocidenwetgeving van start

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Op 20 mei 2016 werd een nieuwe wetgeving van kracht waarbij elke verkoper en gebruiker van biociden  van het gesloten circuit zich moet registreren bij de overheid. Daarnaast moet elke verkoop, aankoop en gebruik geregistreerd worden volgens opgelegde termijnen in een online registratiesysteem. Alhoewel land- en tuinbouwers niet de grootverbruikers zijn van biociden van het gesloten circuit, zijn ze wel een omvangrijke groep die betrokken wordt in de registratie. Boerenbond is van mening dat de dubbele administratie overbodig is en België verder gaat dan de Europese regelgeving. Dit is voor ons onaanvaardbaar. Daarnaast is de registratieprocedure  erg complex en heeft de overheid nagelaten de sector in te informeren.  Boerenbond heeft  een aanpassing van de wetgeving gevraagd. Er is nu een overgangsperiode ingelast waarbij de verplichting zich beperkt tot een registratie als gebruiker en dit voor 1 december. In het najaar vindt dan een evaluatie plaats en mogelijks een bijsturing van de wetgeving.

Lees meer via deze link.