Menu

Nieuwe bufferzones bacterievuur 2022 gepubliceerd

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Analoog aan andere jaren werd einde maart de nieuwe kaart met bufferzones bacterievuur gepubliceerd. Zij die waardplanten telen binnen deze bufferzones dienen dit vóór 31 mei te melden bij het FAVV. 

 

Het nieuwe  ‘Ministerieel besluit tot wijziging wat betreft de afbakening van de bufferzones in het nieuwe teeltseizoen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur (Erwinia amylovora) te voorkomen’ werd op 28 maart 2022 van kracht.  

Voor de leden die aan aanvraag hebben doorgestuurd is het zeer relevant om na te gaan hoe de afbakening van de bufferzones definitief is doorgevoerd. Zij die waardplanten in deze bufferzones telen dienen vóór 31 mei hun percelen aan te geven aan de Lokale controle-eenheid (LCE) van het FAVV waar ze gevestigd zijn, en dit via dit formulier.  

Via deze link kan je de kaarten van de bufferzones 2022 bekijken in Google Maps.