Menu

Terug naar Actualiteit >Nieuwe noodmaatregelen tegen eikenprocessierups in UK

Alle regio's

Het FAVV meldt dat het Verenigd Koninkrijk (UK) nieuwe noodmaatregelen heeft genomen ten aanzien van de eikenprocessierups.

Eikenplanten met een diameter van meer dan 8 cm op borsthoogte moeten vanaf 17 juli 2019 aan een van de volgende maatregelen (A, B of D) voldoen. Eén optie (C) werd geschrapt.

Optie A is dat de eikenplanten gedurende hun volledige levenscyclus geteeld werden in een productieplaats in een land waar de eikenprocessierups niet gekend is voor te komen. Optie B is dat de eikenplanten gedurende hun volledige levenscyclus geteeld werden in een erkend beschermd gebied of in een overeenkomstig ISPM 4 vrij verklaard gebied voor dat organisme. Optie D ten slotte is dat de planten gedurende hun volledige levenscyclus geteeld werden op een plaats met volledige fysieke bescherming tegen de insleep van eikenprocessierups en dat ze geïnspecteerd werden op passende tijdstippen en hierbij vrij bevonden werden.

Voor deze planten moet, afhankelijk van de optie waaraan voldaan is, respectievelijk de volgende ZP-code op het plantenpaspoort vermeld worden : a16(a), a16(b) of a16(c). In België kan niet gekozen worden voor de opties A en B. De vroegere optie C werd geschrapt (vrije productieplaats met vrije omgeving). Operatoren die in aanmerking komen voor optie D dienen hun LCE (lokale controle eenheid) te contacteren zodat de nodige controles kunnen worden verricht.

 Voor kleinere eikenplanten blijven de eisen ongewijzigd. Bij deze planten moet op het plantenpaspoort de ZP-code a16 vermeld worden.

De volledige tekst van de maatregelen is beschikbaar onder volgende link : http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1128/contents/made.