Menu

Nieuwe regeling rampenfonds: vergeet niet zelf je schade te melden

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Het nieuwe uitvoeringsbesluit van het Vlaams rampenfonds, dat gepubliceerd werd in het Staatsblad van 9 november, voorziet dat de schade door de getroffene zelf moet gemeld worden en dit binnen zestig dagen na het schadelijke weersverschijnsel.  

 

 

 
Het nieuwe uitvoeringsbesluit van het Vlaams rampenfonds, dat gepubliceerd werd in het Staatsblad van
9 november, voorziet dat de schade door de getroffene zelf moet gemeld worden en dit binnen zestig dagen na het schadelijke weersverschijnsel. 

Concreet wil men de gemeenten ontlasten en vraagt men dat de land- en tuinbouwers de schadebedragen zelf inschatten en rechtstreeks melden. Op die manier kan de Vlaamse Overheid nagaan of aan het financieel criterium voor de erkenning van een (landbouw)ramp voldaan is.

Let wel: de meldingen gelden niet als een aanvraag tot vergoeding van schade. Om de individuele schade op bedrijfsniveau te kunnen staven, is nog steeds een verslag van de schattingscommissie of verslag van een privé expert noodzakelijk! 

Tevens doen we een oproep aan diegenen die minder dan 25% van hun areaal verzekerd hebben via een brede weersverzekering én aan diegenen die geen brede weersverzekering afgesloten hebben, om ook hun schade toch te melden aan het rampenfonds. Zodoende wordt een correct beeld bekomen van de in Vlaanderen aangerichte schade.

Voor schade die werd geleden door een schadelijk weersverschijnsel dat zich voordeed tussen 1 januari 2020 en 9 november 2020 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, nog tot en met 8 januari 2021 een aanvraag tot erkenning worden ingediend. 
 
De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds.
Men kan ook een formulier downloaden op de website https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.
Het ingevulde formulier dient bezorgd te worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of op het adres van het Vlaams Rampenfonds, vermeld in het formulier.