Menu

Nitraatresiducampagne 2019 volop aan de gang

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

In de periode van 1 oktober tot en met 15 november gaat de alom gekende nitraatresiducampagne door. Maar ken je ook het verschil tussen een verplicht staal in eigen opdracht of een controlestaal in opdracht van de Mestbank?

 

 

 

Aan de hand van deze campagne wordt het nitraatresidu op verschillende percelen in Vlaanderen bepaald. Het nitraatresidu blijft een belangrijke maatstaf van de mestbank om na te gaan of er gedurende het groeiseizoen bemest is volgens de toegestane bemestingsnormen.

Verplicht staal of controlestaal

Jaarlijks duidt de mestbank percelen verspreid over Vlaanderen aan voor het bepalen van het nitraatresidu. Als de Mestbank op jouw bedrijf percelen heeft aangeduid voor een nitraatresidubepaling in 2019, vind je deze terug op het Mestbankloket (rubriek staalnames > bodem > nitraatresidu > geselecteerde percelen). Opgelet, in dat overzicht kan je ook zien of het gaat om een verplicht staal in eigen opdracht of een controlestaal in opdracht van de Mestbank. Bij een verplicht staat in eigen opdracht, moet je er zelf voor zorgen dat er een staal genomen wordt. Je moet in dat geval dus zelf een aanvraag doen bij een laboratorium en de staalname op eigen kosten laten uitvoeren. Bij controlestalen in opdracht van de Mestbank daarentegen, wordt het residu bepaald op kosten van de Mestbank. De Mestbank neemt dan ook initiatief om een laboratorium aan te spreken.

NIEUW: aanvraag via SNapp

Tot vorig jaar moesten nitraatresidu-staalnames bij een laboratorium aangevraagd worden met een papieren formulier. Vanaf dit jaar verloopt de aanvraagt via de toepassing SNapp op het Mestbankloket. Via de rubriek SNapp op het Mestbankloket kan je de aanvraag stap voor stap uitvoeren. Via SNApp kan je ook de resultaten van je stalen raadplegen.

Tegenstaal

Als er onregelmatigheden zijn vastgesteld of als je denkt dat de bemonstering niet correct uitgevoerd is, kan je er altijd voor kiezen om op eigen kosten een tegenstaal te laten uitvoeren. Ook dat kan je aanvragen via SNapp. Bij de evaluatie van de uiteindelijke resultaten, houdt de Mestbank enkel rekening met de resultaten met het laagste analyseresultaat van alle geldige bemonsteringen.