Menu

Nitraatresiducampagne 2020 van start, geef vanggewassen aan in verzamelaanvraag

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Begin oktober startte de nitraatresiducampagne 2020. Dit jaar moeten tussen 1 oktober en 15 november ruim 23.500 percelen bemonsterd worden. Land- en tuinbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3 moeten ten laatste op 31 oktober hun nateelten en vanggewassen aangeven in de verzamelaanvraag.  

 

 

Land- en tuinbouwers bij wie er dit jaar een of meerdere percelen aangeduid zijn voor een nitraatresidubepaling, kregen van de Mestbank een e-mail of brief. Toch is het aan te raden dat alle land- en tuinbouwers nakijken op het Mestbankloket of er op hun bedrijf percelen geselecteerd werden. Landbouwers die het nitraatresidu op eigen kosten moeten laten bepalen, moeten de staalname zelf aanvragen bij een labo. Wie dat nog niet deed, doet dat het best zo snel mogelijk.   

De geselecteerde percelen staan op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) in de rubriek: staalnames > bodem > nitraatresidu > geselecteerde percelen. 

Als op het percelenoverzicht ‘verplichte stalen’ staat, gebeurt de nitraatresidubepaling in opdracht en op kosten van de landbouwer. De landbouwers moeten er zelf voor zorgen dat er stalen genomen worden op die percelen en moeten die zelf aanvragen bij een labo. Het niet laten nemen van verplichte stalen leidt tot een boete en extra maatregelen. 

Als op het percelenoverzicht ‘controlestalen’ staat, gaat het om een controlenitraatresidu in opdracht en op kosten van de Mestbank. De Mestbank duidt dan zelf een labo aan dat de staalname uitvoert. De landbouwer kan wel vrijwillig een tegenstaal laten uitvoeren op eigen kosten en door een labo naar keuze. 

Vanggwassen en nateelten ingeven vóór 31 oktober 

Land- en tuinbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3, die door MAP 6 verplicht een doelareaal vanggewassen moeten realiseren, moeten ten laatste op 31 oktober hun nateelten en de inzaaiperiode van hun vanggewassen aangeven in de verzamelaanvraag van het Departement Landbouw en Visserij. 

Door het inzaaien van vanggewassen worden directe verliezen van nutriënten tegengegaan en verbetert de waterkwaliteit. De Mestbank berekent op het einde van het jaar of land- en tuinbouwers hebben voldaan aan hun verplichting. Daarvoor baseert ze zich op de gegevens van de verzamelaanvraag. Vorig jaar hebben sommige land- en tuinbouwers hier onvoldoende aandacht aan geschonken, met boetes tot gevolg. 

Vanggewassen zijn bijvoorbeeld gele mosterd, mengsel van niet-vlinderbloemige groenbedekkers en Facelia, maar ook gras. De landbouwers vinden alle vanggewassen terug in de tabel teeltcodes van de toelichtingsnota bij de verzamelaanvraag of in de teelttabel op de VLM-website. 

Meer info over het correct registeren van vanggewassen en nateelten vind je hier.