Menu

Nitraatresiducampagne 2022 gestart

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Op 1 oktober is de Nitraatresiducampagne gestart. Nog tot 15 november moeten stalen genomen worden op 21.439 percelen, die door de Mestbank werden geselecteerd.  Het nitraatresidu is een belangrijk controle-instrument voor het halen van de doelstellingen van MAP 6. Als er te veel nitraat achterblijft in de bodem, spoelt dat immers uit naar het grond- en oppervlaktewater, met een slechte waterkwaliteit tot gevolg.

 

Praktisch

Als de Mestbank percelen heeft aangeduid op jouw bedrijf, dan vind je die op het Mestbankloket, in de rubriek: staalnames/bodem/nitraatresidu/ geselecteerde percelen.​ ​

Alle staalname-aanvragen bij de labo's moeten gebeuren via de online StaalName applicatie 'SNapp', een onderdeel van het Mestbankloket. Wacht best niet met die aanvraag, om niet het risico te lopen dat het gekozen labo de staalname niet meer kan inplannen en jouw aanvraag weigert. Het labo bezorgt de analyseresultaten rechtstreeks aan de Mestbank. Zelf kan je die raadplegen op het Mestbankloket.

Als je iets te melden hebt kan je het Nitraatmeldpunt gebruiken. Gedetailleerde informatie over welke situaties of omstandigheden je vooraf verplicht moet melden, tegen wanneer je dat uiterlijk moet doen en welke bewijsstukken je eventueel bij je melding moet voegen, kan je vinden in deze toelichting.

Website

Downloads