Menu

Noorse fytosanitaire autoriteiten zetten puntjes op de i

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

FAVV berichtte AVBS over een verduidelijking van de Noorse fytosanitaire autoriteiten voor de eisen bij invoer van planten en gereguleerde artikelen van Europese origine. Het gaat om een verduidelijking van eisen geldend sinds 2013. Neem deze goed door en houd hiermee rekening bij uitvoer of wederuitvoer van planten naar Noorwegen. Ladingen die niet over de juiste certificaten beschikken, worden tegengehouden en mogelijks vernietigd.

 

FAVV zal op basis van onderstaande communicatie de informatie op hun website aanpassen. De meeste actuele info is terug te vinden via deze link.

Fytosanitair certificaat voor wederuitvoer

Indien de fytosanitaire eisen betrekking hebben op het land van oorsprong, productiegebied, productieplaats of productieperceel, of op andere elementen die niet meer kunnen geverifieerd worden op een andere plaats dan het land van oorsprong, dan moeten zendingen van planten of andere gereguleerde artikelen van Europese origine die via België naar Noorwegen geëxporteerd worden, vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat voor wederuitvoer. Een exportcertificaat afgeleverd door het FAVV op basis van een pre-uitvoercertificaat wordt in deze gevallen niet aanvaard door de Noorse autoriteiten.

De Noorse fytosanitaire wetgeving (Punt V §20 van Regulations of 1 December 2000 n° 1333 relating to plants & measures against pests) stelt namelijk het volgende:

Een zending planten/gereguleerde artikelen dient vergezeld te zijn van:

  • een fytosanitair certificaat voor export opgesteld door het land van oorsprong, of
  • een fytosanitair certificaat voor wederuitvoer indien het exportland verschillend is van het land van oorsprong. Het fytosanitair certificaat voor wederuitvoer dient vergezeld te zijn van het originele fytosanitaire certificaat afgeleverd door het land van oorsprong (of een gewaarmerkte kopie ervan).

De fytosanitaire eisen staan vermeld in bijlage 4A van boven vermelde wetgeving.

Concreet:

  • Indien planten van Nederlandse origine door een Belgische exporteur naar Noorwegen worden uitgevoerd en voor deze planten gelden eisen die niet in België kunnen gecontroleerd worden (bijvoorbeeld: Annex 4A - punt 15.3: ‘geen symptomen van Xanthomonas arboricola pv pruni werden waargenomen op de productieplaats of op waardplanten in de onmiddellijke omgeving gedurende de laatste vegetatiecyclus’) dan dient het FAVV een certificaat van wederuitvoer op te stellen en dit op basis van een origineel fytosanitair certificaat opgesteld door de Nederlandse bevoegde overheid. Een pre – uitvoercertificaat van de Nederlandse autoriteiten is hiervoor niet geldig.
  • Indien planten van Belgische origine vervoerd worden naar een andere EU-lidstaat (bijvoorbeeld Denemarken) met het oog op verder transport naar Noorwegen, dan dient de Belgische operator een fytosanitair certificaat voor export aan te vragen gericht aan de bevoegde overheid van de andere EU-lidstaat (in dit voorbeeld dus Denemarken). Dit certificaat voor export laat dan de Deense overheid toe om een fytosanitair certificaat voor wederuitvoer op te stellen gericht aan de Noorse autoriteit.

 Fytosanitair certificaat voor export

Een fytosanitair certificaat voor export volstaat indien de eisen vermeld in bijlage 4A geen betrekking hebben op het land van oorsprong, productiegebied, productieplaats of productieperceel en deze geverifieerd kunnen worden op plaatsen verschillend van het land van oorsprong. Dit volstaat ook indien de eisen in bijlage 4A niet van toepassing zijn. Het land van oorsprong dient in deze gevallen vermeld te worden op het fytosanitair certificaat voor export.

Bovenstaande verduidelijkingen zullen ook opgenomen worden op de website van het FAVV bij het overzicht van ‘Export van plantaardige producten’.