Menu

Terug naar Actualiteit >Onaanvaardbaar dat Europa sierteelt laat dood bloeden!

Alle regio's

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen week riepen AVBS en Boerenbond Europees landbouwcommissaris Wojciechowski op om Europese crisismaatregelen te voorzien en zeer dringend voor de sierteeltsector. Het wegvallen van hun markt ten gevolge van de Coronamaatregelen is voor hen nu al een ramp. Het is onbegrijpelijk dat Europees Commissaris voor landbouw Wojciechowski geen maatregelen neemt om de sector te ondersteunen. We houden hem aan zijn woord en verwachten alsnog krachtdadig optreden. Wachten is geen optie.

Alle land- en tuinbouwsectoren in België ervaren moeilijkheden vanwege de coronacrisis. Sommige sectoren hebben een groot tekort aan arbeid, andere ervaren logistieke vertragingen en de haperende economie laat zich in alle sectoren voelen in druk op de prijs. Maar van alle sectoren staat de sierteeltsector vandaag al voor een afgrond, gezien het wegvallen van zowel de binnenlandse als buitenlandse markt.

Onmiddellijke actie

Boerenbond en AVBS riepen eerder deze week in aanloop van de Europese Raad landbouw Europees landbouwcommissaris Wojciechowski op om de werking van de interne markt en de vrije doorgang van grondstoffen, landbouwproducten en seizoenarbeiders te verzekeren, naast het opvolgen van de marktevoluties in alle sectoren om zo nodig maatregelen te nemen. Voor de sierteeltsector in het bijzonder drongen we aan om onmiddellijk actie te ondernemen.

Europese nalatigheid

Vandaag vond de Europese Landbouwraad plaats maar een maatregelenpakket bleef uit. De Europese Commissie houdt het voorlopig bij opvolging van de marktsituatie. “We hebben nochtans heel duidelijk gemaakt wat het directe verlies is voor de sierteeltsector en hoe de toekomst eruit ziet voor de getroffen bedrijven. En die is niet rooskleuring. Voor deze sector is een schaderegeling een kwestie van overleven. Europa kan hier vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) mee verantwoordelijkheid in nemen. De Europese nalatigheid laat de sierteeltsector dood bloeden. We roepen de Europese en Vlaamse overheid daarom op om snel werk te maken van maatregelen die de sierteeltsector kunnen redden.”, aldus Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.