Menu

Terug naar Actualiteit >Ook aangeplante bomen kunnen extra boost gebruiken

Alle regio's

In de publieke ruimte staan bomen vaak in suboptimale omstandigheden met veel verharding rondom. Maar een passende bemesting kan deze bomen vitaliseren.

 

 

 

 

Op 11 december gaf Compo Expert in Knokke toelichting bij een meerjarige proef om de groei van een aantal
platanen te stimuleren. De bomen staan op wandelafstand van de bibliotheek van Knokke. De proef is opgestart
eind 2013 en de resultaten zijn vandaag nog goed zichtbaar.

Geen alternatieven

De desbetreffende bomen zijn destijds geplant op een minder ideale standplaats: in een smalle grasstrook
tussen twee borduurstenen. De maximale breedte van de grasstrook is op sommige plaatsen niet meer dan
anderhalve meter. De bomen uitgraven en voorzien van wortelgeleiders was geen optie. Compost of meststoffen
op het maaiveld strooien, zou ook geen soelaas brengen.

Bodemarmoede

In eerste instantie werden de bomen drastisch teruggesnoeid om hen te dwingen tot hergroei. Deze noodzakelijke ingreep bracht echter geen oplossing voor de ongeschikte. Analyse van de bodemgesteldheid, de
zuurtegraad, organische stof en de nodige plantenkennis leidden tot de conclusie dat bodemarmoede de oorzaak was van de slechte groei.

Driegangenmenu

Compo Expert koos ervoor om de boom te voeden met een op maat gemaakte meststoffenmengeling. Deze werden echter op een ongebruikelijke manier toegediend. De bomen kregen 5 jaar geleden een driegangenmenu.’ Dit bestond uit een organische bodemverbeteraar, traagwerkende meststoffen en ten slotte en dosis natuurlijke fytohormonen, in dit geval zeewierextracten. De eigenschap ‘traagwerkend’ was van belang
om verzouting te vermijden. Rond iedere boom werden zes gaten van 30 cm diep en 10 cm breed geboord. Door relatief ondiep te boren, werden de wortels gespaard. De geboorde gaten werden tot een paar cm onder het maaiveld gevuld met de meststoffenmengeling. Daarna werden de gaten bovenaan aangevuld met grond. Regen en tijd deden de rest.

Duidelijk verschil

Dat de vitaliteitsproef geslaagd is, kun je zien wanneer je langs de Natiënlaan, ter hoogte van het station in Knokke, wandelt. De bomen die in de grasstroken groeien, vertonen grote onderlinge verschillen: de proef is
immers niet op alle bomen uitgevoerd. Telkens werd een boom behandeld en die ernaast niet; de volgende weer wel, enzovoort. Het resultaat is dat een boom in optimale staat steeds afgewisseld wordt met een schraler exemplaar. De behandelde bomen hebben een mooie, volle kruin met stevige takken en een dicht bladerdek. De bomen hebben nadat ze de ‘vitaliteitskuur’ toegediend kregen de groei enthousiast hervat. De innovatieve manier om bomen hun groei te stimuleren slaat dus duidelijk aan.