Menu

Terug naar Actualiteit >Ook boomtelers vragen aandacht voor correcte prijzen

Alle regio's

De leden van Boerenbond en andere nationale en Europese boerenorganisaties trokken op 7 september massaal naar Brussel om aan te sluiten bij de Europese boerenbetoging die op het getouw werd gezet naar aanleiding van de extra Europese landbouwraad. Maar niet enkel de landbouwers lieten hun stem horen. Ook de Oost-Vlaamse boomtelers wezen naar aanleiding van de betoging op zeer moeilijke prijsvorming en afzetmarkt in hun sector. (Foto: Jolien Lips)

Met de betoging wilden de landbouworganisaties Europees commissaris van landbouw Phil Hogan, en de landbouwministers van de lidstaten duidelijk maken dat het zo niet verder kan. De prijzen voor de boer zijn te laag, het vernieuwde Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) heeft te weinig aandacht voor het bedrijfseconomische aspect van de sector. Waar het GLB meer dan 50 jaar geleden werd opgestart met de dubbele doelstelling ‘nooit meer honger gekoppeld aan een leefbaar inkomen voor de boer’ is het gestokt op voldoende voedselproductie zonder voldoende aandacht voor de inkomensgarantie aan boer.

De uitkomst van de Europese landbouwraad is ontgoochelend, stelt Boerenbond. De focus vooral ligt op korte-termijn-maatregelen en op de melkveesector.  Voor de lange termijn blijft de Commissie op de vlakte en voor de crisis in de andere sectoren heeft de Commissie blijkbaar geen oog. Boerenbond herhaalt zijn vraag naar initiatieven die de zwaktes van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid structureel aanpakken, en dit voor alle land- en tuinbouwsectoren.  
De situatie op de Europese land- en tuinbouwbedrijven bewijst dat het huidige GLB-kader tekort schiet om vanuit Europa een sterk antwoord te bieden als er zich een crisis voordoet. Het pakket maatregelen dat de Commissie na afloop van de betoging op tafel legde, bewijst dat de Commissie zelf die conclusie niet trekt. Op veel bedrijven is het liquiditeitsprobleem nijpend. Facturen kunnen nog amper betaald worden, voor investeringen is er geen geld. Het voorstel dat Europa op tafel legde, beperkt zich tot korte-termijn-crisismanagement. Boerenbond vraagt structurele maatregelen voor alle sectoren zodat boeren en tuinders niet bij elke crisis opnieuw naar Europa moeten stappen voor extra steun.


Ook boomtelers wijzen op situatie in hun sector

Boerenbond, Landelijke Gilden en KVLV hadden voorafgaand aan de betoging handtekeningen ingezameld. Voorzitter Piet Vanthemsche, overhandigde meer dan 26.000 handtekeningen aan Vlaams minister Joke Schauvliege en federaal minister Willy Borsus met de vraag om de stem van die duizenden burgers mee te nemen naar de Europese landbouwraad.
Bij die 26.000 handtekeningen waren er ook 500 van de Oost-Vlaamse boomtelers. In een begeleidende brief wezen de Oost-Vlaamse boomtelers bij monde van voorzitter Marc Van Durme, op de lage prijsvorming die ook in de sierteelt en boomkwekerij symptomatisch aan het worden is. Marc Van Durme zegt onomwonden dat de boomkwekerij de laatste jaren te kampen heeft met een zeer moeilijke prijsvorming en afzetmarkt. “Onze producten waar we meestal meerdere jaren aan telen, hebben dan ook een productiekost die vrij hoog kan oplopen, met alle gevolgen vandien. Wij zijn niet echt een grote speler binnen de land- en tuinbouwsector maar ook wij willen een eerlijk loon voor ons werk. Enkel op die manier hebben wij nog toekomstzekerheid.”, aldus Marc Van Durme.


De noodzaak van correcte prijzen en de problemen die de Ruslandboycot en de slabakkende openbare aanbestedingen met zich mee brengen, waren tijdens de dag van boerenbetoging ook aan de orde tijdens een tractorenrondrit in de Wetterse regio, een initiatief van de Studiekring. Joost De Winter van de Studiekring kijkt met gemengde gevoelens naar de start van het najaarsseizoen: “dat dreigt te starten met nog lagere prijzen dan afgelopen seizoen. Onrechtvaardig noemt Joost dit want als er één sector is die heel marktgericht moet denken naar productie toe, dan is het wel de sierteelt. Hij wijst er op dat er geplant wordt om pas drie tot vijf jaar later te oogsten. Zal dat product dan nog gewild zijn, want je kunt de wensen van de klant over een periode van vijf jaar, moeilijk voorspellen.