Menu

Ook OCMW-steuntrekkers vlotter inzetbaar

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

De ministerraad - aangevuld met de tien partijvoorzitters - heeft zaterdag 9 mei beslist dat genieters van een leefloon op een vlottere manier kunnen ingezet worden als seizoenwerknemer in de land - en tuinbouw.

 

 

 

 

Tot nu toe was het zo dat een steuntrekker van het OCMW alleen maar een beperkte mogelijkheid had om actief te zijn in de land - en tuinbouw. Men kon naast het leefloon slechts een bedrag van +/- 200 euro per maand verdienen.

In het geval men daar zou boven gaan, werd het leefloon verminderd. Dit hield in dat steuntrekkers alleen maar een paar dagen per maand konden actief zijn in de land- en tuinbouw.

Geen vermindering leefloon

Er is afgelopen zaterdag beslist dat het inkomen dat steuntrekkers verdienen in de land - en tuinbouw als seizoenwerknemer, buiten beschouwing wordt gelaten bij de beoordeling van hun  bestaansmiddelen. Dit heeft als gevolg dat vanaf 1 mei 2020 personen die een leefloon genieten, voltijds kunnen ingezet worden in de  land - en tuinbouw. Zij behouden naast het loon dat ze als seizoenwerknemer verdienen, integraal hun leefloon. Het blijft uiteraard ook mogelijk dat deze personen enkele dagen per week komen werken.

Tijdelijk, maar verlengbaar

Deze maatregel geldt voorlopig tot einde van de maand mei. Ook tot op dat ogenblik kunnen tijdelijk werklozen, bruggepensioneerden en personen in tijdskrediet en loopbaanonderbreking met behoud van 75% van hun uitkering werken in de seizoenregeling in de land - en tuinbouw. Deze maatregelen kunnen nog verlengd worden in de komende weken .