Menu

Terug naar Actualiteit >Ook zonder landbouwernummer plantenpaspoortplichtige soorten opgeven

Alle regio's

Ook bedrijven zonder landbouwernummer kunnen plantenpaspoortplichtige soorten opgeven via het e-loket. Ze moeten daarvoor wel een erkenning hebben van FAVV om plantenpaspoorten af te leveren.

 

 

 

Voor bedrijven zonder landbouwernummer was het tot nog toe nog niet mogelijk om plantenpaspoortplichtige soorten op te geven via het e-loket. Nu kan dit wel: op het e-loket kunnen ze via een nieuwe link de plantenpaspoortplichtige soorten meedelen net zoals de producenten. De link is bereikbaar via aanmelding met een e-ID en werkt pas als het bedrijf beschikt over de erkenning van FAVV om plantenpaspoorten af te leveren. Bedrijven die deze erkenning nog niet hebben, vragen die aan bij FAVV en nemen daarna contact op met het Departement (Ann Van Essche, ann.vanessche@lv.vlaanderen.be) voor hun registratie.

Beter beschermen

Plantenpaspoorten kaderen in de toepassing van de Europese verordening inzake plantengezondheid vanaf 14 december 2019 ((EU) 2016/2031). Deze verordening wil de Europese Unie beter beschermen tegen de insleep  van plaagorganismen die schadelijk zijn voor onze land-, tuinen bosbouwteelten en voor de natuur. Hierdoor zullen nieuwe en strengere regels gelden voor de handel in planten en plantaardige producten. Zo wordt onder andere het gebruik van plantenpaspoorten uitgebreid en geharmoniseerd in de Europese Unie.

Uitbreiding

Naast de quarantaineorganismen (Q’s) zal vanaf 14 december ook een plantenpaspoortplicht gelden voor de EU-gereguleerde niet-quarantaineorganismen (RNQP’s). Deze nieuwe categorie van RNQP’s omvat, naast een aantal vroegere Q’s, de meeste kwaliteitsorganismen die nu opgevolgd worden via de Europese handelsrichtlijnen betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal. Door deze uitbreiding worden meer plantensoorten plantenpaspoortplichtig. Ook zullen meer producenten en bedrijven die plantenpaspoortplichtige soorten vermeerderen en/of verhandelen, een erkenning van het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) moeten hebben om plantenpaspoorten af te leveren. Jaarlijkse registratie voor producenten Bij deze erkenning moeten producenten en bedrijven jaarlijks de geslachten of soorten van planten of plantaardige producten of andere materialen meedelen. Vanaf 2019 kan dit via het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be. Aan producenten met een landbouwernummer die jaarlijks via het e-loket een verzamelaanvraag indienen, werd eerder dit jaar al gevraagd om via de verzamelaanvraag de plantenpaspoortplichtige geslachten of soorten op te geven.