Menu

Terug naar Actualiteit >Oost-Vlaamse proefcentra nemen afscheid van voorzitter Sander Vercamer

Alle regio's
Alle sectoren

Op 26 oktober werd Sander Vercamer, die bijna 25 jaar voorzitter was van de drie Oost-Vlaamse Proefcentra, gehuldigd. Hij neemt dit jaar afscheid van de politiek en draagt tevens zijn voorzitterschap van de proeftuinen over.

Sander Vercamer had in zijn hoedanigheid van gedeputeerde (en eerste gedeputeerde) van de provincie Oost-Vlaanderen ook landbouw en plattelandsbeleid onder zijn bevoegdheid. Zijn blijvende aandacht voor het welvaren van land- en tuinbouw in zijn provincie maakte hem ook de meest geschikte persoon om voorzitter te zijn van de lokale proeftuinen. En dat deed hij bijna 25 jaren lang.

Een hele schare aan prominenten uit de land- en tuinbouwwereld waren op zijn afscheidsviering op het PCS aanwezig. Minister Joke Schauvliege, Sonja De Becker (Boerenbond), Paul De Myttenaere (PCA), René Denis (PCS) en Guy Depraetere (ABS) brachten elk vanuit hun sector hulde.

Sander Vercamer was als voorzitter samen met de telers de drijvende kracht achter de ontwikkeling van het praktijkonderzoek in de tuinbouw in Oost-Vlaanderen. Hij ondersteunde de modernisering van de onderzoeksinfrastructuur en de uitbouw van noodzakelijke onderzoeksthema's om alle vragen van de praktijk te kunnen beantwoorden. Hij waakte hierbij steeds over de correcte uitvoering van de kernopdrachten van de proeftuinen. Maar hij vond het ook zeer belangrijk dat de proeftuinen en zo ook het PCS snel konden schakelen Een sterkte noemt hij het. Daarnaast streefde hij naar een goede afstemming en bundeling van de krachten met onderzoek op verschillende niveaus. Zo heeft de samenwerking tussen bvb. het PCS, Ugent, ILVO en HOGent in de Technopool Sierteelt al bewezen een krachtig instrument te zijn voor onze sierteelt en groenvoorziening.

Sander begeesterde de sector om verder te professionaliseren, om uitdagingen aan te pakken en vanuit kennis beredeneerde bedrijfsbeslissingen te nemen. Niet enkel via de proefcentra maar ook via diverse overlegorganen steunde hij de land- en tuinbouwsector waar mogelijk. Zelfs in moeilijke dossiers toonde hij zich een bekwame bemiddelaar en kon hij goede resultaten behalen. Zo zette hij bijvoorbeeld in moeilijke dossiers zoals glastuinbouwzonering, ook steeds door. Hij deed dit alles met veel inzicht en kennis van cijfers aldus de gastsprekers op deze afscheidsviering.