Menu

Gouverneur Briers bezoekt Oost-Vlaamse sierteeltsector

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Op woensdag 14 september bracht Gouverneur Jan Briers een bezoek aan een aantal sierteeltbedrijven in Oost-Vlaanderen, m.n. boomkwekerij D'Hooghe in Wetteren en containerveldbedrijf Wilwoodii in Lochristi. In de regio Lochristi werden ook de teeltvelden van het knolbegoniabedrijf van Johan en Chris Aelterman bezocht. Ook eerste gedeputeerde Alexander Vercamer was aanwezig. Na de rondleiding op elk bedrijf werden een aantal actuele dossiers besproken, als wateroverlast, brandveiligheid, huisvesting seizoenspersoneel,.... Gouverneur Briers ervoer de bezoeken als zeer leerrijk en nam kennis van de problemen in de sector.