Menu

Openbaar onderzoek PAS – bezwaar nulbemesting

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Momenteel loopt het openbaar onderzoek voor de Programmatische Aanpak Stikstof (kortweg: PAS). Dit stikstofakkoord spaart bijna niemand. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk bedrijven een persoonlijk bezwaar indienen, met daarin het effect van de maatregelen op hun werking en ontwikkelingskansen. Dien jouw bezwaar ten laatste op
17 juni in bij jouw gemeentebestuur. 

 

Heb je een groene of oranje code en denk je dat deze regelgeving jou niet raakt? 

Via de voorgestelde regelgeving wordt de nulbemesting ingevoerd in alle groene bestemmingen in SBZ-H vanaf 1 januari 2028. Ook in de groene bestemmingen gelegen in VEN gebied wenst men dit door te voeren. Groene bestemmingen omvatten het geheel van de gebiedsaanduidingen ‘reservaat en natuur’, ‘bos’ en ‘overig groen’. 

Hoe nagaan of je percelen hebt met een ontheffing op nulbemesting? 

Je kan dit nakijken op 2 manieren: 

  • Via het mestbankloket → bemestingsnormen → kolom O/H → bij ontheffing op nulbemesting staat er een ‘O’. Alle bemestingsnormen zijn vervolgens ingevuld. Indien je geen ontheffing hebt op het ‘natuur’ bemestingsregime, staat er dus geen ‘O’; 

  • Via het mestbankloket → bemestingsprognose  → bemestingsregime → indien natuur/Grup Int of natuur/Nat Int. heb je een nulbemesting op het desbetreffende perceel. Er geldt een ontheffing van deze nulbemesting als alle bemestingsnormen zijn ingevuld. Indien geen ontheffing:  

  • Akker: overal nul ingevuld  

  • Gras: wel 2 GVE: normen ingevuld, maar er staat een ‘*’ bij ‘norm dierlijke’ 

Opgepast: Tot op heden was er geen nulbemesting van toepassing op akkers en intensieve graslanden in bosbestemmingen die aangeduid werden door het gewestplan. Ook in gemengd openruimte gebied en parkgebied (vallen onder overig groen) aangeduid door gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen was dit niet aan de orde. Percelen met een bestemming bos/natuur/overig groen aangeduid door gemeentelijke of provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen vielen tot op heden ook niet onder de nulbemesting. 

Landbouwpercelen die in bovenstaande bestemmingen gelegen zijn, zijn niet onderhevig aan een mogelijke ontheffing. Je zal ze dus niet terugvinden op het mestbankloket. Deze worden dus wel getroffen door deze beslissing. 

Bestaande ontheffingen zullen dus wegvallen vanaf 1/1/2028, voor zover de percelen gelegen zijn in SBZ-H en VEN. Vanaf 1/1/2028 zal ook een uitbreiding van het bemestingsverbod gelden in groene bestemmingen, eveneens voor zover de percelen gelegen zijn in SBZ-H en VEN. 

Indien je twijfelt over de exacte bestemming van een perceel kan je best contact opnemen met je omgevingsambtenaar. Ook AVBS kan je hierin helpen. 

Hoe nagaan of je percelen hebt binnen SBZ-H of in VEN-gebied? 

Je kan dit nakijken op Geopunt. Via ‘mijn selecties’ kan je bij ‘mijn kaarten’ de transparantie wijzigen om de kaartlagen doorzichtig te maken, zodat je je percelen beter kan terugvinden.

Hoe bezwaar indienen? 

Bijna niemand wordt gespaard door dit stikstofakkoord. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk bedrijven een persoonlijk bezwaar indienen, met daarin het effect van de maatregelen op hun werking en ontwikkelingskansen. 

Een handige tool op de website van Boerenbond helpt je al een eind op weg met je bezwaarschrift.

Lees vooraf deze flyer met meer uitleg. 

 

Meer info: