Menu

Opgelet: er komen Covid 19-flitscontroles in september

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Vanaf maandag 31 augustus gaat de sociale inspectie ook in de land- en tuinbouw op pad om te controleren op de naleving van de coronamaatregelen. Via de checklists kan je nagaan of je aan de regels voldoet.

 

 

 

Boerenbond en AVBS werden vorige week uitgenodigd voor een vergadering met de Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst (Siod), de overkoepelende inspectiedienst van ons land. Daar werd aangekondigd dat er in de komende weken controles zullen worden georganiseerd in de groene sectoren in verband met de naleving van de coronamaatregelen. Boerenbond en AVBS waren verrast door die mededeling. Als er één sector is die in de afgelopen maanden en weken alles heeft gedaan wat ook maar mogelijk was om het werk in de bedrijven in goede banen te leiden en preventief heel wat zaken te regelen, is het wel de tuinbouw. Denk maar aan de checklisten, de mogelijkheid van een dagelijkse temperatuurmeting van seizoenarbeiders, de woonunits voor quarantaine, de afspraken met de gouverneurs in verband met de coronatesten … We kunnen geen controles tegenhouden en zijn ook niet tegen de inspectie. Maar het moment komt wel zeer ongelegen, juist bij de start van de najaarwerkzaamheden, zoals in de fruitpluk. Boerenbond en AVBS hebben er sterk voor gepleit om de continuïteit van het werk in de ondernemingen maximaal te garanderen. Het is deze periode van het jaar niet aanvaardbaar dat men een bedrijf gedurende drie à vier uur zou stilleggen.

Focus op aanpak COVID-19 tot eind september

Tijdens de vergadering werd bevestigd dat de focus van de controles op de aanpak in verband met corona zal liggen. De flitscontrole zal, zoals dit het geval was in de voorgaande jaren, niet beperkt zijn tot één dag, maar tot eind september duren. Het is vooral de bedoeling om te sensibiliseren, te coachen en begeleidend op te treden ten aanzien van de werkgevers. Er is afgesproken dat er, als er bepaalde onvolkomenheden zijn, eerst een waarschuwing zal worden gegeven en niet meteen een proces-verbaal van inbreuk wordt opgemaakt. Het is niet uit te sluiten dat er tijdens zo’n bezoek ook wordt nagekeken of er geen andere overtredingen gebeurd zijn en of alle seizoenarbeiders wel via Dimona zijn aangemeld. Deze controles starten al op maandag 31 augustus en lopen tot het einde van september. Individuele bedrijven worden niet vooraf worden geïnformeerd. Bereid je dus goed voor!

Wat moet je concreet doen?

Het is belangrijk om in de komende periode de checklisten die we ter beschikking hebben gesteld van de bedrijven goed toe te passen. Werk in kleine groepen, respecteer de nodige afstand tussen de medewerkers, voorzie de nodige handgels, zorg ervoor dat je voldoende mondmaskers ter beschikking hebt … Neem elke dag de temperatuur van alle medewerkers. Hang ook de affiches op die we in verschillende talen hebben gemaakt en geef je werknemers goede instructies. Laat verder de seizoenwerknemers die uit een oranje of rode zone komen testen op het coronavirus. Houd ook een lijst van alle seizoenwerknemers die gemeld zijn in Dimona met hun rijksregisternummer ter beschikking van de inspectie.

Zodra we hierover meer informatie hebben, zullen we in een extra nieuwsbrief de precieze periode en een overzicht van alle zaken die je kunt voorbereiden meegeven.

Aangeraden

>> Coronaveilig werken