Menu

Terug naar Actualiteit >Oplossing voor afvalstroom bij siertelers

Alle regio's

Boerenbond en AVBS namen contact op met de OVAM om naar haalbare en betaalbare oplossingen te zoeken. Er wordt momenteel onderzocht of in deze uitzonderlijke omstandigheden een grondstofverklaring kan afgeleverd worden zodat deze organische afvalstroom gedurende de crisis als bodemverbeterend middel op het land mag uitgereden worden.

 

 

Doordat de siertelers hun bloemen en planten niet meer verkocht krijgen, net in de periode van de voorjaarsbloemen, dreigt er een grote afvalstroom aan organisch materiaal bestaande uit potgrond en planten te ontstaan. Sommige telers schenken deze wel aan woonzorgcentra en ziekenhuizen maar uiteraard geraken niet alle geteelde bloemen op deze manier weg. Een inschatting van de hoeveelheden die normaalgezien in de periode 15/3 tot 10/5 verkocht worden, leert ons dat tot 60.000 m³ aan deze afvalstroom zou kunnen vrijkomen. Normaalgezien moet dit afgevoerd worden naar composteringsinstallaties.