Menu

Opslaan middelen '120-dagen-regeling' onder aparte vermelding

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Steeds meer gewasbeschermingsmiddelen verliezen hun erkenning en dit om verschillende redenen. Echter in bepaalde noodsituaties, wanneer geen alternatieven voorhanden zijn om een bepaalde ziekte of plaag te bestrijden, kunnen sommige gewasbeschermingsmiddelen een tijdelijke erkenning verkrijgen voor 120 dagen.


Een overzicht van deze 120 dagen-toelatingen is terug te vinden op de website fytoweb. Het aantal producten dat dergelijke tijdelijke erkenning van 120 dagen verkrijgt, neemt de laatste jaren toe. Daarnaast zijn er een aantal middelen die jaarlijks een terugkerende 120 dagentoelating krijgen.

Wanneer deze periode van 120 dagen is afgelopen, werden deze tot nu toe aanzien als niet-erkende middelen en dienden deze apart te worden gestockeerd in het fytolokaal met de vermelding “NBGM: Niet-Bruikbare-GewasbeschermingsMiddelen”. In de oneven jaren worden de producten die onder deze NBGM zijn opgeslagen, ingeleverd bij de ophaling van Agri-Recover. Echter in het geval van producten met een jaarlijks terugkerende 120 dagen-toelating is het wenselijk dat overschotten kunnen worden overgedragen naar het volgende jaar zonder dat deze bij inspectie van het FAVV worden verzegeld.  

Daarom biedt het FAVV vanaf heden een tolerantie voor dergelijke producten. Indien deze afgezonderd staan van de erkende producten, met vermelding  “NBGM -120 dagen-toelating“ (en niet meer met de vermelding NBGM: Niet-bruikbare GewasbeschermingsMiddelen), kunnen overschotten het jaar nadien worden gebruikt indien dit product een nieuwe 120 dagen-toelating zou verkrijgen. Voor producten waarvan de erkenning definitief wordt inge-trokken, blijft de verplichting gelden deze op te slaan onder de NBGM en dient men deze in te leveren bij AgriRecover op de hiervoor voorziene momenten.