Menu

Terug naar Actualiteit >Percelen nitraatresiducampagne 2018 gepubliceerd

Alle regio's

De Mestbank heeft de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2018 gepubliceerd op het Mestbankloket. Je kunt deze raadplegen via www.mestbankloket.be, rubriek staalnames > bodem > nitraatresidu.

Het bepalen van het nitraatresidu op percelen, is een belangrijk controle-instrument voor het halen van de doelstellingen van MAP5 en voor de waterkwaliteit. Het niet voldoen aan de verplichtingen kan zware gevolgen hebben voor landbouwbedrijven.

De VLM raadt alle land- en tuinbouwers aan om op het Mestbankloket na te kijken of op hun bedrijf percelen voor de nitraatresidustaalname geselecteerd zijn. De staalnameperiode loopt van 1 oktober tot en met 15 november. De land- en tuinbouwers bij wie percelen geselecteerd zijn, kregen midden september ook nog een e-mail of brief.

Wat bij teeltschade of teeltmislukking?

Als de Mestbank percelen met teeltschade of teeltmislukking heeft geselecteerd, moeten de land- en tuinbouwers dat via het Nitraatmeldpunt laten weten aan de Mestbank. Dat kunnen ze doen tot en met 28 september. Hetzelfde geldt als geselecteerde percelen niet of niet op een veilige manier kunnen bemonsterd worden.

Als er percelen geselecteerd zijn voor nitraatresidumetingen (NR) waarop schade is omwille van droogte (bij voorkeur te bewijzen met verslagen van de schattingscommissie…) dan moet dit aan de Mestbank gemeld worden ten laatste op 28 september.

Je moet als land- of tuinbouwer dan ook tegelijkertijd alle andere percelen opgeven waarop schade is vastgesteld zodat de Mestbank niet nodeloos percelen blijft aanduiden die nadien geweerd zullen worden. Er is hier geen minimumpercentage aan schade vereist.

Op het moment dat je de Mestbank op de hoogte brengt van percelen met schade, moet de bewijslast (verslag van de schattingscommissie) op zich nog niet aanwezig zijn, kan ook de week erna nog worden opgestuurd. Op bedrijven waarbij alle percelen schade hebben opgelopen en waar dit ook voor alle percelen kan aangetoond worden, zal dan ook geen NR-staal worden genomen.