Menu

Perkplanten overal, gebruiksmogelijkheden in parken, plantsoenen en tuinen

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Het aanplanten van perkplantjes gaat meestal gepaard met de eerste signalen van een nakende zomer. In de eerste dagen van de meimaand zijn alle Vlaamse gemeentelijke groendiensten druk in de weer om de vrijgekomen plantsoenen te voorzien van diverse, kleurrijke perkplantjes. Doch in vele gemeenten en parken zijn de te beplanten oppervlakten dermate groot, dat er beroep wordt gedaan op externe firma’s om het perkgoed te helpen aanplanten.

 

Niet zelden worden daarom tuinaanlegbedrijven ingeschakeld om de werken te voltooien. Het beperkt zich echter niet tot de plantsoenen van steden en gemeenten. Ook op niet-openbare domeinen, in KMO-zones en bij particulieren worden in groten getale plantsoenen aangeplant. De redenen om voor perkgoed te kiezen zijn van diverse aard. Toch komen twee bepalende factoren steeds terug: enerzijds het prachtig kleurenpalet dat men ermee kan creëren, en anderzijds de lange bloeiperiode. Wie de juiste keuze maakt, kan een kleurenpalet creëren waar men tot ver in het najaar plezier aan beleeft.

Kleurrijke kruidentuin

Een mooi voorbeeld is de Kruidentuin van Leuven (zie foto's). Op basis van het beplantingsschema dat Chantal De Nies jaarlijks opnieuw uitwerkt, gaat Joris Van Weverenbergh met zijn team aan de slag om enkele tienduizenden plantjes in de grond te krijgen. Er worden tientallen verschillende soorten geplant en de verdeling der taken onder de medewerkers is gemakkelijk, doch efficiënt. Wie begint met een bepaalde soort, moet deze soort blijven planten tot de voorraad uitgeput is. De favoriet van Joris’ is overigens de Begonia.
De motivatie om deze titanenklus ieder jaar opnieuw aan te vatten, is voor de hand liggend: in enkele dagen tijd tovert men de hele kruidtuin om in een fleurig, zomers paradijs.

Kleurrijke tuin

Minder omvangrijk, doch niet minder belangrijk zijn de talrijke particulieren, die hun vaste tuinaannemer jaarlijks de opdracht geven om de tuin kleurrijk aan te kleden met primula’s, viooltjes, begonia’s en andere eenjarige perkplanten. Zowel bij grote als kleine aanplantingen is er een evolutie in de selectie merkbaar: waar vroeger de kleur allesbepalend was, gaat men de laatste jaren ook rekening houden met de geur en de aantrekkingskracht die een bepaalde soort op bijen en vlinders uitoefent. In de Kruidtuin worden in groten getale Agastaches en Heliotropium arborescens aangewend, om insecten te lokken en de biodiversiteit naar een hoger niveau te brengen.

Onderhoud

Het onderhoud van perkgoedplantsoenen is eenvoudig doch intens. Een goede waterhuishouding is belangrijk. In Leuven kiest men dan ook voor een toplaag die rijkelijk voorzien is van compost, ten einde het water zo lang mogelijk vast te houden in de bodem. Naast het alert blijven voor een toereikende watervoorraad, dient men ook regelmatig hak- en wiedbeurten uit te voeren. Tenslotte is het zaak om kort op de bal te spelen en geregeld verwelkte blaadjes te verwijderen: bruine, verdorde bladeren ontsieren immers de prachtige, kleurrijke uitstraling van de plantsoenen.
Een factor die bij particulieren soms bepalend is om niet voor perkplanten te kiezen, is het eenjarig karakter van de planten. Toch moet men ook dit nuanceren. Per slot van rekening dient men vaste planten ook driejaarlijks te verjongen (lees: scheuren), en is een zeker percentage van de meerjarige aanplantingen ook onderhevig aan uitval.
Bovendien is de aankoopprijs van perkplantjes een pak lager dan die van vaste planten. De jaarlijkse afwisseling én de mogelijkheid voor de opdrachtgever om uit een breed kleurenpalet te kiezen zijn goede argumenten om dit jaar wél voor bijvoorbeeld felle geraniums, vrolijke afrikaantjes, sterk geurende salvia, felkleurige fuchsia, vlijtig Liesje en nog veel meer zomerbloeiers te kiezen. Het is aan de tuinaannemer om – bij twijfel – de  klant te overtuigen om geurige, kleurrijke eenjarige plantjes een kans te geven. Er zijn nauwelijks redenen om het niet te doen.