Menu

Pieter Van Oost, nieuwe voorzitter sectorgroep Sierteelt VLAM

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

AVBS-secretaris Pieter Van Oost werd eerder deze maand verkozen tot nieuwe voorzitter van de sectorgroep sierteelt, het adviesorgaan bij VLAM dat waakt over de promotie van onze Vlaamse sierteeltproducten.  
Pieter wil ijveren voor een verdere optimale besteding van de promotiegelden van de sector met o.a. grote aandacht voor de visibiliteit van de Vlaamse sierteeltproducten en groenondernemingen en dan meer specifiek op het beeldscherm in de huiskamer.  

Afscheid van Rudi De Kerpel
Pieter Van Oost volgt Rudi De Kerpel op die als zaakvoerder van meerdere tuincentra de sectorgroep jarenlang heeft voorgezeten, maar nu zijn bedrijven van de hand heeft gedaan. De sectorgroep sprak bij monde van Pieter Van Oost zijn waardering uit voor het feit dat Rudi steeds zeer alert was als het om nieuwe promotieontwikkelingen ging. Bovendien sprak hij zijn persoonlijk netwerk ook heel vaak aan ten dienste van de sector.
Rudi De Kerpel werd in 2002 voorzitter van de sectorgroep en kan terugkijken op een vruchtbare werking. De binnen-en buitenlandse promotieacties zijn niet op één hand te tellen. Doorheen de jaren was er ook steeds een intense samenwerking met Bloemenbureau Holland voor de bloemenacties. Sinds enkele jaren is er ook de gekende FLOOR-campagne bijgekomen die zich richt op jongeren en studenten en waaraan ook gerichte sociale media-acties gekoppeld werden. Recentelijk was er nog de geslaagde boeboekscampagne in samenwerking met Marc De Bel.
De actie ‘Flowers and plants from Belgium’ met de bijhorende website flandersplants.be kreeg mee onder zijn voorzitterschap gestalte en werd zelfs recentelijk nog eens opgefrist naar een nieuw concept dat op de komende vakbeurs IPM zal gelanceerd worden.
Tijdens zijn 16-jarig voorzitterschap is ook de tuinaanlegsector geëvolueerd naar de grootste groep binnen de sectorgroep Niet-Eetbare Tuinbouwproducten. Het was belangrijk dat er over gewaakt werd dat toch elke deelsector voldoende aandacht bleef krijgen in de promotie. Hierbij was Rudi soms kritisch, maar dit was steeds met de bedoeling om de VLAM- acties scherp en helder te houden met een duidelijk promotioneel doel voor ogen.