Menu

Terug naar Actualiteit >Plantenpaspoort zorgt ook bij Europese bosboomtelers voor onrust

Alle regio's

De inlichtingen die verplicht op het plantenpaspoort moeten komen, kunnen commercieel
gevoelige informatie zomaar op straat gooien. Dat is één van de bezorgdheden waarover
de Europese Vereniging van de Bosboomtelers (EFNA) zich tijdens de voorbije bijeenkomst
boog.

Naar jaarlijkse gewoonte tekende ook AVBS present tijdens de bijeenkomst van EFNA, voluit de European Forestry Nursery Association. Deze keer vond de bijeenkomst plaats in Zweden, een land waarvan 62 % van de oppervlakte bebost is.

Plantenpaspoort 

Aangezien de nieuwe plantengezondheidswetgeving voor alle Europese lidstaten gelijk is, stond dit thema vanzelfsprekend hoog op de agenda tijdens de EFNA-vergadering. Ook op Europees niveau is er ongerustheid over de informatie die op de plantenpaspoorten moet weergegeven worden. Die ongerustheid gaat enerzijds over de praktische uitvoering, maar ook over eventuele ongewilde commerciële effecten. De inlichtingen die op het etiket moeten komen, geven een groot deel van de commerciële informatie weer die veel handelaars niet willen vrijgeven. Het land van oorsprong dat op het paspoort moet staan is daarbij het belangrijkste discussiepunt. Voor bedrijven, of bij uitbreiding landen, die naast verkoop van eigen planten ook een groot deel aan handel doen, is dit een groot struikelblok. Bijkomend kan er in de bosboomteelt verwarring ontstaan rond wat de juiste definitie is van ‘land van oorsprong’. Tot vandaag slaat de oorsprong van plantenmateriaal in de bosboomteelt op de plaats waar de zaden van een partij zaailingen geoogst zijn. Waar de planten uiteindelijk  geproduceerd zijn, is specifiek in deze sector van ondergeschikt belang. Dit zal mogelijks verwarring  teweegbrengen bij afnemers. EFNA zal een verklaring opmaken om haar standpunten over ‘het land van oorsprong’ op het planten- paspoort nogmaals over te maken aan de Europese commissie.

Bossen voor de toekomst

Voor de bosboomteler is het cruciaal om vandaag zaailingen te produceren die de komende decennia gezonde en groeikrachtige bomen voortbrengen. Hierbij moet uiteraard rekening gehouden worden met de klimaatsveranderingen en nieuwe ziekten en plagen. EFNA volgt mee het Interreg SUSTREE-project op. In dit project werken de initiatiefnemers aan de ontwikkeling van een app die hierop een antwoord zal proberen te bieden. Aan de hand van klimatologische data wil men voor een specifieke regio kunnen bepalen waar men het best zaden gaat oogsten voor de productie van plantgoed. Plantgoed, dat moet zorgen voor de aanplant van klimaatbestendige bossen. Data om de sector op de kaart te zetten EFNA zal in het komende jaar meer inzetten op het verzamelen van zoveel mogelijk data van alle aangesloten landen. Met deze data willen we specifiek de bosboomkwekerij duidelijker op de kaart zetten bij tussenkomsten op Europees niveau. Onder andere het behoud van bestrijdingsmiddelen voor de sector wordt steeds moeilijker. Gezien de relatief kleine oppervlakte investeren producenten vaak niet in een erkenning voor onze sector. De sector moet blijven strijden om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te behouden, willen we kwaliteitsvol plantgoed blijven afleveren.