Menu

Positieve sfeer oop FLORALL

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

POSITIEVE SFEER OP FLORALL                           

Tijdens en na afloop van de op 26 augustus gehouden vakbeurs FLORALL in Flanders Expo vingen we van de exposanten heel wat positieve geluiden op. Met name de buitenlandse interesse was levendig en dit beperkte zich niet tot de Nederlandse handelspartners maar er was ook veel interesse uit andere Europese landen.

………………………………

Willy De Geest – Koen Tierens

131 bedrijven en toeleveringsbedrijven waren vertegenwoordigd op FLORALL. Dit is een kleine 5% meer dan in augustus 2014. De nieuwe formule van “All in 1 day” waar vorig jaar werd voor gekozen, lijkt aan te slaan: de nieuwe formule wil vraag en aanbod op 1 dag concentreren waardoor met een minimum aan tijdsinspanning eenzelfde of een nog groter koperspubliek kan worden bereikt.

Hiermee bewijst FLORALL ook een zeer nuttig instrument te kunnen zijn in het afstemmen van de internationale vraag op het Vlaamse aanbod en dit op een tijdstip waar de handelsactiviteiten zich weer volop op gang trekken. Waarom bedrijven dan nog steeds durven te twijfelen over wel of niet deelnemen – of totaal geen interesse te hebben in deelname - aan een dergelijke korte (en goedkope) beursformule, blijft ons nog altijd een raadsel. Door als bedrijven samen op te treden, kunnen we de aanzuigkracht van onze Vlaamse sierteelt verstevigen en krijgen we ook meer slagkracht. “Samenwerken in de keten”, heet zoiets.

Eén en ander wordt ook bevestigd door de standhouders- en bezoekersenquête. Ongeveer 100 standhouders gaven hun mening over de beurs. Dit gebeurde nu de derde maal sinds de nieuwe ‘All-in-1-day’ formule. Dit concept wordt nu met 4,5 op 5 de hoogste score toebedeeld sinds de start ervan. Ook de algemene beursindruk scoort met 3,7 op 5 het hoogst tot nu toe. Losse opmerkingen zoals ‘de beurs was goed, interessant én efficiënt’ treden deze scores bij. Uiteraard blijven er werkpunten. Zo gingen signalisatie en communicatie er in score wel op vooruit, maar bleek dat we vooral richting buitenlandse bezoekers toch nog een ruime marge hebben inzake communicatie.

Samenwerking met Groot Groen Plus

Dit geldt trouwens ook voor het samenwerkingsinitiatief tussen FLORALL en de Nederlandse vakbeurs Groot Groen Plus (GGP) dat nog te weinig gekend is. Eén van de elementen daarin is de uitwisseling van nieuwigheden tussen beide beurzen zoals blijkt uit de winnaars van de FLORALL awards. Zo ging de zilveren FLORALL award naar een eerdere winnende inzending op GGP. Belangrijk is ook dat alle winnende FLORALL-awards van maart en augustus vanaf 30 september tot 2 oktober zullen te zien zijn op de Nederlandse beurs. Daarnaast is er de uitwisseling van standen tussen beide beurzen waardoor we op Groot Groen Plus standhouders en bezoekers kunnen werven voor de voorjaarseditie.

Tot slot geven we graag mee dat de eerste bezoekersenquête die FLORALL nu in augustus afnam, een vergelijkbare feedback toont. Zo’n 10% van de bezoekers vulde bij het verlaten van de beurs de bevraging in en gaf gemiddeld aan dat het assortiment goed was en vooral dat het ‘All-in-1-day’ concept efficiënt werken toelaat. We zullen dan ook op die basis verder werken naar de eerstvolgende FLORALL beurs op woensdag 02 maart 2016!