Menu

Presidium AVBS bezoekt Europese Instellingen

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

De Vlaamse sierteler wordt als ondernemer niet alleen geconfronteerd met de nationale wetgeving en reglementeringen, maar krijgt ook vaak te maken met de gevolgen van de gemeenschappelijke wetgeving op Europees niveau. En ook al worden er in het Europees parlement belangrijke beslissingen genomen, toch staan de Europese instellingen voor velen onder ons ver van ons af.

De presidiumleden wisselden van gedachten met de heren Ivo Belet en Tom Vandenkendelaere, beiden Europees parlementslid EVP-fractie, over thema’s als afzet, gewasbescherming, fyto-aangelegenheden, kwekersrecht en tewerkstelling. Nadien volgde een rondleiding achter de schermen van het Europees parlement.

Aansluitend werd de groep ontvangen door een vertegenwoordiging van COPA, de Europese lobbygroep voor land- en tuinbouw die mede de belangen van de tuinbouwsector bewaakt. Henk Van Ginkel, voorzitter van de werkgroep Bloemen en Planten binnen COPA, gaf een uiteenzetting over de werking van dit Europees orgaan.