Menu

Professioneel starten in de sierteeltsector?

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Je wil starten met een nieuw sierteeltbedrijf? Of een bedrijf overnemen? Of je kennis opfrissen?

Dan moet je bij AgroCampus zijn, het opleidingscentrum waar je kennis kan oogsten die je carrière een boost geeft.  

1 cursus, 3 delen

De starterscursus is de ideale manier om je voor te bereiden op een geslaagde start in de sector. Het traject bestaat uit drie delen waarin je kennis maakt met zowel algemene als sectorspecifieke wetgeving én de kans krijgt je kennis af te toetsen in de praktijk.

Deel 1: Algemene starterscursus (type A)

In dit eerste deel van de starterscursus wordt de algemene en specifieke landbouwwetgeving in Vlaanderen toegelicht. De cursus biedt antwoorden op vragen over het VLIF, het Mestdecreet, het GLB... Ook aspecten als successieplanning, financieel beheer en ondernemerschap komen hier aan bod.

De cursus omvat 100 uur opleiding, waarbij je uitleg krijgt van specialisten die dagelijks met de materie bezig zijn.

Deel 2: Specialisatie in een sector naar keuze (type B)

De praktijkgerichte cursus is afgestemd op de sierteeltsector.

Gedurende 60 lesuren ga je dieper in op onderwerpen zoals kostprijsberekening & rendabiliteit, vergunningen, tewerkstelling & personeelsbeleid, vermarkting & management, gewasbescherming & fytolicentie, enz… Ook hier komen enkel experten aan het woord. Bovendien omvat deze cursus minstens 1 relevant bedrijfsbezoek.

Het specifieke, praktijkgerichte karakter van deze cursus maakt hem uitermate geschikt voor

  • Starters in het starterstraject

  • Actieve tuinbouwers

  • Partners

Deel 3: Naast theorie ook praktijkervaring

Zowel de algemene als de sectorspecifieke cursussen zijn van niet te onderschatten waarde bij het afleggen van de installatieproeven en voor de verdere toekomst van je bedrijf. Maar ook de stage is een meerwaarde voor het volledige traject. Je stage zet je met beide voeten in het werkveld en geeft je de kans om praktische ervaring op te doen door de dagelijkse werkzaamheden en administratie mee te volgen op een bedrijf en de opgedane theoretische kennis rechtstreeks toe te passen in de praktijk.

Installatieproeven en installatieattest

Nadat je deze drie delen gevolgd hebt, kan je deelnemen aan de installatieproeven en je  installatieattest in de land- en tuinbouw behalen dat je toegang geeft tot VLIF-steun en tevens je getuigschrift bedrijfsbeheer en vakbekwaamheid voor land- en tuinbouw is.

De installatieproef wordt tweemaal per jaar in elke provincie ingericht en bestaat uit twee delen:

  • Een schriftelijk openboek gedeelte met dertig meerkeuzevragen. Dit deel behandelt de inhoud van de algemene starterscursus (type A).

  • Vervolgens is er het mondelinge deel. Hier geeft de deelnemer gedurende 20 minuten een sociaal-economische voorstelling van een landbouwbedrijf.

Onze garantie

AgroCampus biedt jou een kwaliteitsvolle opleiding, met specifiek opgeleide lesgevers en een degelijke begeleiding van de cursisten. Zo is er onder meer een terugkomavond om de installatieproef voor te bereiden. Maar ook individuele begeleiding is mogelijk.
Kortom, bij AgroCampus kan je kennis oogsten.

Aanbod voorjaar 2019

Locatie

Start op

 

Destelbergen

15 jan

Di & do

Geel

15 jan

Di & do


Vind ook andere cursussen op www.agrocampus.be/starterscursus.

Schrijf in voor 10 januari en oogst 15% korting!

Voor meer informatie: