Menu

Terug naar Actualiteit >Raming sierteeltinkomen 2019

Alle regio's

AVBS

Naar jaarlijkse traditie nodigt de voorzitter van Boerenbond na de zomer een groot netwerk van politici, ambtenaren, bedrijfsleiders en middenveldorganisaties uit op een nazomerontmoeting. Naast actualiteiten uit de organisatie wordt er ook aandacht gegeven aan het landbouwinkomen 2019. Ook voor de sierteelt was er aandacht en zien we verschillende ontwikkelingen tussen de deelsectoren.

In de sector van de groene planten is er in 2019 zowel een productie- als een prijsstijging, waardoor de globale omzet toeneemt. De vraag is momenteel groter dan het aanbod. Hierdoor zitten de prijzen ietwat in de lift.

De productie van bollen en knollen kende in 2019 een stijging tegenover 2018 met zo’n 5%. Omwille van de hitte is de opbrengst lager dan normaal, maar toch hoger dan in 2018. Begonia’s vormen de voornaamste bollenteelt in Vlaanderen.

Voor snijbloemen bleven de geproduceerde hoeveelheden gelijk ten opzichte van 2018, terwijl de prijzen globaal met 15% terugliepen. Zo daalden de prijzen voor anjers met 5%, terwijl de prijzen van de rozen een daling met 15% moesten incasseren. Het is afwachten wat het najaar 2019 zal opleveren.

Bij bloeiende planten zijn er zeer verschillende signalen. Er wordt globaal uitgegaan van een lichte prijsstijging (+3%), terwijl de geproduceerde hoeveelheden ook licht (-2%) zouden teruglopen. Opvallend is hier de azalea indica met een daling van ongeveer 400.000 stuks.

In de boomkwekerijsector blijft het areaal status quo. Het aantal geproduceerde en verkochte bomen daalde door de droogte en het productietekort aan zaden. De opbrengstdaling wordt geraamd op 5%. Er was wel een prijsstijging in orde van grootte van 5%, waardoor de globale omzet stabiel blijft.

In de globale sierteeltsector wordt 55% van de omzet gerealiseerd door de boomkwekerijsector en 45% door de sierplantensector. Globaal genomen verwachten we een lichte omzetstijging over het hele jaar 2019.