Menu

Terug naar Actualiteit >Registratie als gebruiker biociden gesloten circuit

Alle regio's

Gebruikers van biociden uit het gesloten circuit kregen de voorbije weken de herinnering toegestuurd om hun status als gebruiker te bevestigen. De bevestigingstermijn is dit jaar verlengd en loopt tot 31 januari 2020.

 

 

 

Biociden omvatten alle pesticiden die geen gewasbeschermingsmiddelen zijn. Biociden in het gesloten circuit hebben een hoog risico voor mens, dier of milieu en vereisen het gebruik van beschermkledij. Het kan onder meer gaan over reiniging- en ontsmettingsmiddelen of rodenticiden (ratten- of muizenvergif).

Land- en tuinbouwers, die biociden van het gesloten circuit gebruiken, zijn verplicht zich als gebruiker te registreren. Deze verplichting is geldig vanaf 31/12/2018. Daarom is het belangrijk dat iedereen die biociden gebruikt, zijn registratie in orde brengt vóór 31 januari 2020.  Onderaan dit artikel vind je een overzicht van biociden uit het gesloten circuit die gebruikt worden in de sierteelt.

Opgelet, ook wie al geregistreerd was als gebruiker, heeft recent een mail gekregen vanuit de FOD Volksgezondheid en moet ook voor 31 januari zijn status als gebruiker bevestigen.

Er heerst heel wat verwarring over het al dan niet verplicht invullen van de favorietenlijst. Dit is volgens de FOD Volksgezondheid geen wettelijke verplichting, maar een aanbeveling.

Nog niet eerder geregistreerd?

Ben je nog niet geregistreerd? Registreren kan alleen online en op basis van een e-mailadres. Per e-mailadres kan zich maar één gebruiker registreren. Aan een bedrijf kunnen wel meerdere gebruikers toegevoegd worden, maar die moeten telkens beschikken over een eigen e-mailadres. De online-registratie verloopt in meerdere stappen.

Wel al geregistreerd? Bevestig!

Wie intussen wel al geregistreerd is als gebruiker van biociden van het gesloten circuit, heeft reeds een mail gekregen met de vraag om zijn status als gebruiker vóór 31 januari te bevestigen. Hiervoor moeten gebruikers zich met hun e-mailadres en hun paswoord aanmelden via http://www.health.belgium.be/nl/gesloten-circuit  
(> Online registratie). Je bent dan ingelogd als gebruiker, en dat volstaat als bevestiging.

Biociden uit gesloten circuit, van toepassing in
Sierteelt en Boomkwekerij:

 • Clean Special
 • Virocid
 • Ecoclearprox
 • Oxyl-Pro S
 • Peroxides 35
 • Bello Zon
 • Diox Forte
 • Horticlean 15 Fort
 • Sopuroxid 15
 • HuwaSan Agro
 • Intra Hydrocare
 • Syn Formaline