Menu

Terug naar Actualiteit >Registreer je vanggewas ook als nateelt

Alle regio's

Ook als je een groenbemester/vanggewas als hoofdteelt hebt aangegeven, moet je die altijd nog als nateelt ingeven.

 

 

 

 

 

‘Enkele maanden na de goedkeuring van MAP 6 wordt beetje per beetje duidelijk aan welke verplichtingen siertelers en boomtelers moeten voldoen. Dit is ook zo voor de vanggewasregeling voor de gebiedstypes 2 en 3 van MAP 6. In de sierteelt is het niet uitzonderlijk dat een groenbemester/vanggewas, zoals tagetes, als hoofdteelt aangegeven wordt in de verzamelaanvraag en de mestbankaangifte. Bij teelten in volle grond worden deze groenbemesters/vanggewassen gebruikt om de bodemstructuur te verbeteren, de aaltjes terug in evenwicht te brengen en het koolstofgehalte te doen toenemen. Vaak wordt de groenbemester/het vanggewas dan enkel geregistreerd als hoofdteelt, maar bij een administratieve controle is dit helaas niet voldoende. AVBS geeft het advies om deze groenbemesters/vanggewassen in de vollegrondsteelten ook als nateelt aan te geven. In de praktijk hoef je dus niets te veranderen, enkel het administratieve moet in orde gebracht worden. Zo vermijd je dat er knipperlichten op rood springen bij een pure administratieve controle. Een vanggewas dat er staat als hoofdteelt en als nateelt moet ook zo administratief geregistreerd staan. ‘

Meer informatie over de vanggewasregeling vind je op de website van de VLM