Menu

Terug naar Actualiteit >Risicoanalyse arbeidsveiligheid met OiRA Parken en Tuinen

Alle regio's

‘OiRA Parken en Tuinen’ is een gratis digitale tool waarmee tuinaannemers een risicoanalyse arbeidsveiligheid op hun bedrijf kunnen uitvoeren. Deze tool is een hulpmiddel om arbeidsongevallen te helpen voorkomen.

Rol Prevent Agri en OiRA Parken en Tuinen
Een arbeidsongeval in onze sector heeft meestal zware gevolgen. Arbeidsongeschiktheid en de materiële schade ten gevolge van een arbeidsongeval hebben een grote financiële impact. Daarom hebben de sociale partners van de Groene Sectoren Prevent Agri in het leven geroepen. Dit initiatief werd financieel mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen de Sociale Fondsen tuinaanleg, tuinbouw en landbouw.  
Op eenvoudige vraag bezoeken medewerkers van Prevent Agri het bedrijf, stellen ze een persoonlijke veiligheidsaudit op en geven ze advies op maat. AVBS-leden kunnen gratis een beroep doen op deze diensten. Het doel van Prevent Agri is ook te zorgen voor een coördinatie tussen alle verschillende initiatieven en acties. Eén van deze acties is de OiRA parken en tuinen.

OiRA Parken en Tuinen  
OiRA staat voor “Online interactive Risk Assessment”. Het is een software die werd ontwikkeld door het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) in samenwerking met de tuinaanlegsector en Prevent Agri. Het geeft de tuinaannemers de mogelijkheid om op een eenvoudige en efficiënte manier de risico’s inzake welzijn op het werk te analyseren. Deze tool is voor onze sector de uitgelezen kans om de arbeidsveiligheid op de werkvloer te verbeteren. Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA biedt hiervoor de perfecte oplossing.

Hoe werkt OiRA Parken en Tuinen?
Na het doorlopen van de activiteiten van het bedrijf en de hieraan verbonden risico’s stelt OIRA een document op met concrete actiepunten die je als werkgever kunt aanwenden als preventiemaatregelen om de risico’s binnen je bedrijf uit te schakelen of te reduceren. Voor elk type van activiteit zijn in OIRA adviezen, aanvullende informatie, referenties naar de reglementering en voorstellen voor oplossingen beschikbaar.  
OiRA is gratis online beschikbaar via https://oiraproject.eu.  Aan de hand van een handleiding kun je stap voor stap leren hoe deze tool werkt.