Menu

Terug naar Actualiteit >AVBS houdt vinger aan de pols met sierteeltbarometer

Alle regio's
Alle sectoren

De huidige crisis in de sierteeltsector is ongezien. De afgelopen periode zijn reeds vele inspanningen gedaan om de economische situatie van de sierteeltsector in kaart te brengen. Dit voornamelijk om de impact van de crisis te kaderen en de overheid te overtuigen om een noodfonds te voorzien. AVBS wil deze cijfers en informatie nog meer verfijnen en doet hiervoor beroep op al haar leden. In onderstaande sierteeltbarometer willen wij in tien hoofdvragen in kaart brengen wat de situatie is op de sierteeltbedrijven, productie en tuinaanleg
                                                                                                       Bedankt alvast voor de medewerking
                                                                                                       zodat we een sterk dossier kunnen
                                                                                                       opmaken.

Sierteeltbarometer - maart 2020

 
1 Start 2 vraag 2 3 vraag 3 4 vraag 4 5 vraag 5 6 vraag 6 7 vraag 7 8 vraag 8 9 vraag 9 10 vraag 10 11 Complete