Menu

Snellere behandeling van VLIF-dossiers

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Sinds 1 oktober genieten investeringen die de CO2-uitstoot aantoonbaar reduceren van een verhoogde VLIF-steun van 40%. De online toepassing voor VLIF-aanvragen op het e-loket werd ook gebruiksvriendelijker gemaakt, wat zal leiden tot een snellere dossierbehandeling.

 

 

Concreet geldt de verhoging van VLIF-steun voor kleine en middelgrote windturbines, warmtepompen, warmterecuperatiesystemen en warmtewisselaars in bestaande gebouwen. Ook komen enkele energiebesparende maatregelen in bestaande serres en investeringen in het gebruik van alternatieve energiebronnen (gebruik van externe energienetwerken zoals restwarmte, koude/warmte-opslagsystemen) in aanmerking. Voor deze investeringen kan vanaf 1 oktober een VLIF-steun van 40% aangevraagd worden.

Gebruiksvriendelijker investeringssteun aanvragen

Sinds 21 oktober moeten landbouwers een betalingsaanvraag indienen als ze steun willen ontvangen voor investeringen via het VLIF. Het VLIF heeft hiervoor de online toepassing op het e-loket grondig aangepast, zodat dit nu gebruiksvriendelijker en sneller gaat.

Op het e-loket ziet de aanvrager voor welke investeringen hij een betalingsaanvraag moet indienen. De gebruiker wordt scherm per scherm door de module geloodst. Nieuw is dat er een aantal administratieve voorwaarden gedeeltelijk geautomatiseerd worden en al op voorhand kunnen gecontroleerd worden. De nieuwe applicatie is zodanig op maat ontwikkeld dat enkel die specifieke voorwaarden voor die investering verschijnen. Ook wordt er zoveel mogelijk een beroep gedaan op de al beschikbare documenten uit de VLIF-databank.

Met de aanpassingen aan het e-loket weet de land- en tuinbouwer meteen na selectie aan welke voorwaarden hij moet voldoen om steun te ontvangen. De nieuwe werkwijze zal ook zorgen voor een kortere doorlooptijd van de dossierbehandeling.

Om de landbouwers wegwijs te maken in de nieuwe werkwijze van het VLIF, werd een kort instructiefilmpje ontwikkeld.