Menu

Terug naar Actualiteit >Sonja De Becker vanaf 1 december nieuwe voorzitter Boerenbond

Alle regio's
Alle sectoren

Op 28 september meldde BB-voorzitter Piet Vanthemsche dat hij met ingang van 1 december e.k. terugtreedt als voorzitter van Boerenbond. Sonja De Becker, tweede ondervoorzitter, neemt vanaf dan de fakkel over.

Piet Vanthemsche werd in maart 2008 door het Hoofdbestuur verkozen als voorzitter van de organisatie. In 2013 werd hij herbevestigd in deze functie. Na bijna acht jaar voorzitterschap stelt Vanthemsche dat het moment gekomen is voor een wissel aan de top van de organisatie.

Sonja De Becker zal het mandaat van Piet Vanthemsche overnemen. De toekomstige voorzitter heeft een lange staat van dienst binnen de organisatie. Ze startte in 1990 op Boerenbond als juridisch adviseur en werd nadien diensthoofd milieuconsulting bij SBB. In 1999 werd zij adjunct-algemeen secretaris Boerenbond om vanaf 2001 benoemd te worden tot algemeen secretaris. Sinds 2013 is ze ondervoorzitter Boerenbond. Zij heeft doorheen haar loopbaan een uitstekende kennis en ervaring opgebouwd van de verschillende facetten van de Vlaamse land- en tuinbouw en van de werking van de organisatie. Ook de sierteeltsector ligt haar heel na aan het hart.

Het presidium AVBS dankt Piet Vanthemsche voor de constructieve samenwerking tijdens de voorbije jaren en wenst Sonja De Becker veel succes in haar nieuwe opdracht.