Menu

Specifieke sierteeltverkooppunten moeten mee open!

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

AVBS en Boerenbond vragen samen met Unizo duidelijkheid over de heropening van een aantal specifieke verkooppunten van sierteeltproducten. Het is logisch dat deze mee zouden opengaan met de geplande heropening van winkels per 11 mei. AVBS en Boerenbond vragen hierover duidelijke communicatie van het Nationaal Crisiscentrum om discussies te vermijden. 

 

Concreet gaat het onder meer om de heropening van thuisverkoop van bloemen en planten en de heropening van niet-voedingsautomaten. Ook openbare markten en verkoopkramen van bloemen en planten zouden volgens AVBS en Boerenbond perfect mee open kunnen gaan met de heropening van winkels per 11 mei.  

Deze verkooppunten situeren zich hoofdzakelijk in openlucht en op het openbaar terrein, waardoor enerzijds goede verluchting altijd gegarandeerd is, en anderzijds de regels rond social distancing gegarandeerd en gecontroleerd kunnen worden door de lokale besturen. Verder draagt het opengaan van deze verkooppunten bij tot een spreiding van klanten over alle winkels heen. Ten slotte werkt het ook het ongelijk speelveld weg waarbij deze specifieke verkooppunten geconfronteerd worden met een verbod op hun dienstverlening terwijl hun concurrenten kunnen openblijven. 

Deze specifieke verkooppunten kunnen volgens AVBS en Boerenbond op een veilige manier weer open. Hiervoor hebben de overheid en de sociale partners ook de nodige tools ontwikkeld, waaronder de ‘Veilig aan het werk – Generieke gids’ en de aanbevelingen van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO). 

Hierin staat duidelijk beschreven hoe deze verkooppunten maximaal kunnen inzetten op preventiemaatregelen om zo de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Net zoals voor andere verkooppunten zijn hygiëne en het respecteren van de social distancing hiervan kernelementen. Een rol is hier ook weggelegd voor de lokale besturen die bijkomende maatregelen kunnen nemen en de coördinatie en logistieke ondersteuning op zich kunnen nemen.