Menu

Subsidie brede weersverzekering aanvragen vóór 1 mei

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Vanaf 2020 betaalt de Vlaamse overheid een premiesubsidie uit bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering. Hoe kan je die aanvragen?

 

 

 

 

Het landbouwrampenfonds dooft definitief uit tegen 2025. Wie er in die tijd nog een beroep op wil doen, zal al moeten aantonen een erkende brede weersverzekering te hebben voor minstens 25% van het bedrijfsareaal. Vlaanderen komt tot 65% tussen in de premie voor die brede weersverzekering (exclusief verzekeringstaks).

Percelen aangeven

De verzekerde percelen moeten - net als alle percelen die een landbouwer in gebruik heeft - aangegeven worden in de eigen verzamelaanvraag om in aanmerking te komen voor de premiesubsidie.
De subsidieaanvraag gebeurt via een apart onderdeel binnen de verzamelaanvraag 2020. Voor elk van de  aangegeven percelen met openluchtteelten kan de landbouwer aanduiden welke teelt verzekerd is. Dit kan zowel de voorteelt, hoofdteelt als nateelt zijn.

30 april en 30 september zijn belangrijke data

De subsidie voor 2020 moet je uiterlijk op 30 april 2020 aanvragen via de verzamelaanvraag. Na die datum is het niet meer mogelijk om de premiesubsidie aan te vragen of extra verzekerde teelten op percelen aan te duiden. Het effectief afsluiten van de brede weersverzekering zelf kan in overleg met de verzekeraar wel nog na 30 april 2020.

De verzekeringspremie moet uiterlijk op 30 september 2020 betaald zijn. Enkel premiebetalingen tot en met 30 september komen in aanmerking voor deze subsidie. 

Erkende verzekeringsproducten

Voor 2020 worden bijgaande brede weersverzekeringen aangeboden:

Erkend product

Verzekeraar

(onder meer)
aangeboden door

Brede weersverzekeringMS AMLIN Insurance SENuytten Verzekeringen nv
Brede weersverzekering
België
Hagelunie nvAG Insurance
Brede weersverzekering /
Brede weersverzekering Vlaams Gewest
Onderlinge hagelverzekering Maatschappij
AgriVer B.A. (behalve fruitteelt) /
BFAO U.A. (enkel fruitteelt)
KBC Verzekeringen
SECUFARM® 6Vereinigte HagelCrelan