Menu

Subsidies van de Vlaamse overheid voor ecologisch en veilig transport

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

In oktober vorig jaar besliste de Vlaamse regering om een subsidie toe te kennen voor investeringen die het ecologisch en veilig vervoer van goederen met vrachtwagens van meer dan 3,5 ton bevorderen. De subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de investeringskosten en maximum € 3.000 per vrachtwagen. Elke aanvragen kan ten hoogste € 100.000 aan subsidie aanvragen, gespreid over 3 jaar.

Wat en voor wie?
Elke onderneming die uitgaven doet in het kader van ecologisch en veilig transport van goederen over de weg komt in aanmerking voor deze subsidie van de Vlaamse overheid. De financiële steun wordt enkel toegekend als er wordt geïnvesteerd in verkeersveilige maatregelen die verder reiken dan wettelijk wordt vereist. Het subsidiebedrag per onderneming is geplafonneerd op € 100.000.

Ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest met een rechtsvorm - denk aan eenmanszaak, nv, bvba, … - komen in aanmerking voor deze subsidie. Andere rechtsvormen zoals vzw’s, landbouwvennootschappen, tijdelijke verenigingen, tijdelijke en stille handelsvennootschappen, …. zijn uitgesloten. Enkel voertuigen voor het vervoer van goederen over de weg met een MTM van meer dan 3,5 ton die ingeschreven zijn in België, komen in aanmerking. De onderneming is eigenaar of leasingnemer in het kader van een leasingcontract met een contractduur van tenminste 36 maanden.  

Subsidies voor uitgaven in 2017 mogelijk
De maatregelen traden in werking op 20 november 2017 wat concreet betekent dat ook de investeringen die in de loop van vorig jaar gedaan werden, nog in aanmerking komen voor een subsidie. Volgens het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kunnen de subsidies voor uitgaven die in 2017 gedaan werden, nog tot eind 2019 aangevraagd worden.  

Aanvraagprocedure en uitbetaling
Per kalenderjaar kan een onderneming één digitale steunaanvraag doen. Een voertuig komt maar één kalenderjaar in aanmerking voor steun. Per steunaanvraag dient het totaal van de ingediende uitgaven minimaal 1.000 euro te bedragen. De wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde van de onderneming kan een steunaanvraag indienen (E-ID en kaartlezer, federaal token, …). De onderneming ontvang een schriftelijke kennisgeving van de beslissing en bij een positieve beslissing wordt de steun uitbetaald.  

Welke uitgaven komen in aanmerking?
Volgende uitgaven komen in aanmerking op voorwaarde dat de contracten of facturen gesloten zijn of dateren van na 1 januari 2017:  
•    Rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag
     ➭    Vb: alcoholslot, nightvision, zelfrijdende vrachtwagens, aslastmeters, …
     ➭    Voor het plaatsen van een automatische versnellingsbak, bedraagt de subsidie slechts 30%.     
•    Extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft
     ➭    Vb: automatische remsystemen, camerasystemen voor achterwaarts parkeren en rijden, dodehoekspiegels, systemen om gsm-gebruik in rijdende vrachtwagens te blokkeren, …
•    Extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast
     ➭    Vb: boat tail, side wings, aerodynamische neus, geluidsarme wanden, interne koelscheidingswanden, …      ➭    Voor het plaatsen van geruisloze of geluidsarme banden en banden met optimale rolweerstand, bedraagt de subsidie slechts 30%.
•    Bevorderen van de efficiëntie
     ➭    Vb: bedrijfsadvies voor milieu- en verkeersveiligheid gerelateerde vragen van de bedrijfsleiding, deelname aan projecten die kunnen leiden tot emissiereductietrajecten, ISO14001, OHSAS 18000, …
•    Bevorderen van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats
     ➭    Vb: airconditioningsystemen, staande kachel, gecertificeerde ligplaatsen, vast ingebouwde handfreesystemen, …
     ➭    Voor het plaatsen van een luchtgeveerde stoel, bedraagt de subsidie slechts 30%.
•    Vermijden van diefstal
    ➭    Vb: diefstalalarminstallaties, immobilisatiesystemen, zeven in tanks, satellietlokalisatiesystemen, …

Welke uitgaven komen niet in aanmerking?
Volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor steun: uitgaven voor maatregelen die wettelijk verplicht zijn, uitgaven voor maatregelen die de homologatie van het voertuig wijzigen en waarvoor geen nieuwe goedkeuring is verkregen, uitgaven of maatregelen voor voertuigen die minder dan drie jaar in de onderneming aanwezig blijven, uitgaven die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming en niet gespecialiseerde adviezen en de installatiekosten en BTW. 

Voor vragen of meer informatie contacteer AVBS-consulent Jan Vancayzeele

© Willy De Geest (foto)