Menu

Veilig openen van je verkooppunt: zo begin je eraan

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

Verkooppunten zoals tuincentra, bloemenwinkels en boomkwekers mogen openblijven voor het grote publiek in deze lockdown. Voorwaarde is dat dit op een coronaveilige manier gebeurt. Door onderstaande richtlijnen van de FOD Economie te volgen kan je die veiligheid bereiken, zowel voor je klanten, je werknemers als jezelf. 

 

 

De richtlijnen van de FOD Economie bouwen verder op de bepalingen in het ministerieel besluit. De richtlijnen van de FOD Economie zijn nog specifieker en lijsten we hieronder op. 

 • Klanten mogen maximaal per twee winkelen. 
 • Klanten mogen maximaal 30 minuten in je verkooppunt aanwezig zijn.  
 • Winkels mogen openblijven volgens de gebruikelijke dagen en uren. Maximaal tot 22 uur. 
 • Mondmasker is verplicht voor iedereen met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar.  
 • Informeer je klanten over bovenstaande regels voordat ze je verkooppunt binnenkomen. Een model van affiche en een communicatiekit zijn via deze link te downloaden.  
 • Neem tijdig contact op met je werknemers en met externen zoals leveranciers die op je bedrijfsterrein komen. Informeer hen ook over de geldende regels in je verkooppunt.  
 • Laat maximaal 1 klant per 10 vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte toe. Indien je verkooppunt kleiner is dan 20 m² toegankelijke vloeroppervlakte, kunnen er maximaal 2 klanten tegelijk binnen komen, zolang de afstand van 1,5 meter tussen klanten gewaarborgd wordt. 
 • Klanten moeten binnen en buiten de vestiging de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren. Voorzie waar mogelijk vloermarkeringen, linten, fysieke barrières of een te volgen loopcircuit. 
 • Bij niet-automatische deuren laat u de deuren zoveel mogelijk open staan.  
 • Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de klanten door geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen te voorzien om handen te ontsmetten. Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de vestiging (bijvoorbeeld bij ticketapparaat of betaalterminal). 
 • Richt de kassazone in zodat de afstand van 1,5 meter kan worden gevrijwaard tussen het personeel en de klanten, en tussen de wachtende klanten in de rij. Is dat niet mogelijk, voorzie dan andere veiligheidsmaatregelen, zoals wanden en schermen.  
 • Stimuleer elektronisch betalen met bankkaart of contactloos, en vermijd cash zoveel mogelijk.  
 • De betaalterminal moet na ieder gebruik gereinigd en ontsmet worden, of stel handgels of oorstaafjes ter beschikking aan de klanten.  
 • Werk indien mogelijk met bestellingen en afhaaluren.  
 • Besteed aandacht aan de inrichting van uw parking, bijvoorbeeld met spreiding van het aantal parkeerplaatsen en plaatsen voor fietsen, zodat een veilige afstand gegarandeerd wordt.  
 • Verkoopacties op straat en uitstallingen, vlaggen of andere attributen buiten de handelszaken zijn verboden.  
 • Het is aanbevolen om voorrang te geven aan mensen ouder dan 65 jaar, aan mensen die minder mobiel zijn en aan het verzorgend personeel.