Menu

Telers moeten nu al inspelen op brexitcontroles

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

De onderhandelingen voor een definitieve brexit zijn volop aan de gang. AVBS voelt aan dat voor de sierteelt de brexit voornamelijk fytosanitair gespeeld zal worden. Vooral telers van Xylella-waardplanten zoals Lavandula of Rosmarinus officinalis moeten nu al in actie komen.

 

 

 

Welke kant de onderhandelingen uit zullen gaan blijft koffiedik kijken. Als zogenaamd voorproefje op hoe het er aan toe zou kunnen gaan vanaf 1 januari 2021, kregen we half april te horen dat het VK extra eisen wilde stellen aan de meest gevoelige Xylella-waardplanten. De extra eisen stelden een controle tijdens het groeiseizoen op en 200 meter rond de productieplaatsen van de gekende waardplanten.

Veel verwarring op het terrein

Deze extra eis wijkt af van de Europese fytosanitaire regelgeving en deze in de loop van 2020 reeds stellen, is dus niet conform de afspraken met betrekking op de brexit-overgangsperiode. De Europese commissie heeft het VK intussen kunnen terugfluiten en een rechtzetting hiervan is gepubliceerd. Dat betekent dat planten van en naar het Verenigd Koninkrijk kunnen reizen indien ze voldoen aan de Europese regelgeving en vergezeld zijn met een Europees plantenpaspoort. Toch zorgde dit op terrein voor veel verwarring en  problemen met export van voornamelijk lavendel- en rozemarijn planten. We voelen hier al heel duidelijk de richting die het VK uit zou willen gaan van zodra ze volledig onafhankelijk zijn van de Europese Unie.

Gezien het Verenigd Koninkrijk reeds in 2020 bovenvermelde eisen wil opleggen aan Xylella-waardplanten, verwacht AVBS op dit moment dat deze eisen onmiddellijk zullen gelden vanaf het VK volledig vrij kan beslissen.

Om te kunnen anticiperen op deze extra eisen, doet AVBS in samenwerking met het FAVV een oproep aan alle telers van Olea europaea, Coffea, Lavandula sp., Nerium oleander, Polygala myrtifolia, Prunus dulcis, Rosmarinus officinalis met interesse voor export naar het Verenigd Koninkrijk. AVBS roept deze telers op zich volgens de instructies op de FAVV-site aanmelden zodat er indien nodig snel bijkomende controles georganiseerd kunnen worden. De kosten voor de extra controles zijn ten laste van de aanvrager. Let wel op, de extra eisen liggen nog niet vast en bijkomende controles zijn nog steeds onder voorbehoud. Toch is de kans reëel dat dit vanaf 2021 nodig zal zijn. Om geen risico te lopen naar volgend teeltseizoen, raadt AVBS leden met een belangrijke afzet naar het VK aan, zich aan te melden zodat een controle in de zomer van 2020 kan plaatsvinden.