Menu

Terug naar Actualiteit >Tolheffing opleggertrekkende voertuigen

Alle regio's
Alle sectoren

De drie Belgische overheden hebben recent besloten om de voertuigcategorie N1 BC onderhevig te maken aan de kilometerheffing in België. De voertuigcategorie N1 BC omvat lichte vrachtwagens met chassis-cabine die als opleggertrekkend voertuig omgebouwd en gebruikt worden. Door de maatregel zullen deze voertuigen ten allen tijde en op alle wegen een geldige en werkende On Board Unit aan boord moeten hebben.

De opleggertrekkende voertuigen waarvan sprake zijn voertuigen die bestemd zijn voor goederenvervoer. Ze hebben alleen een cabine en een koppelschotel bestemd om een aanhangwagen aan te koppelen, waardoor de maximaal toegelaten massa (MTM) van de combinatie beduidend hoger wordt dan 3,5 ton. Het zijn voertuigen die gezien hun aard alleen bedoeld zijn voor het vervoer van goederen. Zij verschillen daarin van bestelwagens met trekhaak waar optioneel een aanhangwagen kan aan gekoppeld worden.

De maatregel zal ingaan vanaf 1 januari 2018 voor alle N1 BC-trekkers die in België circuleren zelfs indien ze 3,5 ton of minder wegen. Het tarief dat gehanteerd zal worden is het tarief voor de klasse tot 12 ton en is eveneens afhankelijk van de Euroklasse van het voertuig. De complete tarieftabellen zijn te raadplegen op de website van Viapass. Opgelet: bij de registratie is het de maximale toegelaten massa van de slepen (MTMS) die van belang is en niet enkel de massa van de trekker (MTM).

De eigenaar dient in het betrokken voertuig een OBU te installeren (On Board Unit) die de kilometerheffing zal berekenen. Deze OBU’s zijn verkrijgbaar bij een service-provider, hetzij online via het Road User Portal (RUP) ofwel fysiek via één van de meer dan 120 service punten in België. Belangrijk: er wordt aanbevolen om de OBU niet aan te schakelen op de openbare weg in België vóór 1 januari 2018. Indien men de OBU vast laat inbouwen dan dient men deze te "ontkoppelen" in het Road User Portal (RUP) tot 1 januari 2018.

Voor de registratie van het voertuig heb je documenten nodig die de onderstaande gegevens staven: land van herkomst van het voertuig, kentekennummer, Maximale Toegelaten Massa van de slepen (MTMs) van het voertuig en de emissieklasse. Om de voertuigregistratie te vervolledigen, moet je een kopie van alle relevante boorddocumenten uploaden. Het is belangrijk dat de voertuiggegevens geregistreerd op de Road User Portal of aan het service point overeenkomen met de gegevens op de boorddocumenten. Dit verzekert dat je het correcte tolbedrag zult betalen en zo vermijdt je boetes.

Specifiek voor deze voertuigen dient de eigenaar de documenten up te loaden die duidelijk vermelden dat het voertuig een opleggertrekkend voertuig is van type BC zoals bijvoorbeeld: het identificatieverslag, de technische fiche, het kentekenbewijs, het gelijkvormigheidsattest en een document van de ombouwer. Indien uit de papieren niet kan opgemaakt worden of het om een type N1 BC voertuig gaat, dan dient je contact op te nemen met de Customer Support van Satellic.

De voertuigen van maximaal 3,5 ton die een samenstel kunnen vormen blijven vrijgesteld van kilometerheffing. Dit zijn voertuigen die (potentieel) een aanhangwagen kunnen trekken. Zo geldt voor bijvoorbeeld een bestelwagen/terreinwagen met trekhaak die een aanhangwagen trekt, de kilometerheffing niet, ook niet als ze effectief als trekker van een aanhangwagen zouden trekken op de openbare weg.

TIP!

Er wordt aanbevolen om niet tot het laatste moment te wachten om een OBU te bestellen zodat je het toestel kunt leren kennen en zeker klaar bent vanaf 1 januari 2018 om de tol te betalen.
Men beveelt aan om de OBU niet aan te schakelen op de openbare weg in België vóór 1 januari 2018. Indien je de OBU vast laat inbouwen dan dien je hem te "ontkoppelen" in het Road User Portal (RUP) tot 1/1/18.

Bron: Satellic NV - Voor vragen of meer informatie, contacteer AVBS-consulent Jan Vancayzeele