Menu

Terug naar Actualiteit >Traagwerkende meststoffen blijven beschikbaar

Alle regio's

De aanpassing van de meststoffenverordening is eind maart goedgekeurd door het Europees Parlement. AVBS vond gehoor voor zijn pleidooi voor traagwerkende meststoffen.

 

 

 

Naast de huidige minerale meststoffen worden ook organische meststoffen, anorganische en organische bodemverbeterende middelen, potgrond en substraten, en biostimulatoren aan de EU-verordening toegevoegd. AVBS was gedurende deze herziening bijzonder waakzaam over het verder bestaan van de traagwerkende meststoffen, de zogenaamde Controlled Release Fertilisers (= CRF). De samenstelling van de coatings van deze traagwerkende meststoffen zorgde voor heel wat onduidelijkheid. Diverse contacten met Belgische en Europese ambtenaren en politici leveren toch resultaat op. Gelukkig hebben zij ingezien dat deze specifieke meststoffen zeer zinvol zijn voor heel wat sierteeltbedrijven.

Het Europees parlement is akkoord gegaan met een periode van vijf jaar om de biodegradeerbaarheidscriteria en de bijhorende test te ontwikkelen na publicatie van de wetgeving. CRF moeten dan voldoen aan de nieuwe criteria zeven jaar na het ingaan van de wetgeving. Verwacht wordt dat de wetgeving in juni 2019 gepubliceerd wordt, wat wil zeggen dat tegen juni 2026 alle nieuwe CRF hieraan moeten voldoen. Het meest uitdagende voor de meststofproducenten is om op een betaalbare manier de eis van Europa tegemoet te komen waarin staat dat binnen de 48 maanden na de werkingsduur van de CRF de gebruikte producten moeten afgebroken zijn.

AVBS is tevreden met het behaalde resultaat, maar blijft waakzaam. Zeker nu ook de microplastics op Europees niveau meer en meer onder de aandacht komen. Ook hier zal de afbreekbaarheid binnen een bepaalde termijn cruciaal zijn.