Menu

TRACES NT – voor afhandeling van fytosanitaire invoercontroles

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Vanaf 1 september 2019 dienen aanvragen bij het FAVV voor fytosanitaire invoercontrole via dit systeem te gebeuren. Vanaf 14 december 2019, de datum waarop de nieuwe verordeningen over officiële controles ((EU) 2017/625) en plantengezondheid ((EU 2016/2031) van toepassing worden, zal het gebruik van Traces NT voor de fytosanitaire invoercontroles verplicht zijn in alle EU-lidstaten.

 

 

Informatie over het gebruik van Traces NT, video’s en quick start fiches zijn beschikbaar onder volgende link (enkel in het Engels) : https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/L_CHED-PP/Intro.htm .

Vanaf 1 juni 2019 kan men bij het FAVV terecht voor technische ondersteuning bij het gebruik van Traces NT via Traces.Belgium@favv.be.

Tijdens de voorbereidingsfase, van 1 juni tot en met 31 augustus 2019, dient nog steeds, het fytosanitair vervoersdocument ingevuld en voorgelegd te worden.

 

Toegang tot de productieomgeving

Om toegang te krijgen tot Traces NT dient de gebruiker eerst een EU Login aan te vragen via volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/cas/login.

Een gebruiker die over een EU Login beschikt, kan toegang tot de productieomgeving van Traces NT aanvragen via volgende link : https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login.

Aanvragen voor het profiel “belanghebbende bij de lading” dienen door het FAVV goedgekeurd te worden. Meer details hieromtrent zullen later gecommuniceerd worden.

 

Gebruik van de elektronische handtekening

Traces NT voorziet de mogelijkheid dat bevoegde fytosanitaire overheden van derde landen elektronische fytosanitaire certificaten (met elektronische stempel en handtekening) kunnen aanmaken of opladen in het systeem. In dat geval wordt het elektronisch fytosanitair certificaat als een origineel document beschouwd en hoeft er geen fytosanitair certificaat op papier meer voorgelegd te worden bij de documentencontrole.

Traces NT voorziet eveneens de mogelijkheid om het CHED-PP elektronisch te ondertekenen, wat zal toelaten om volledig paperless te werken. In de eerste fase, dus vanaf 1 september 2019, zal de elektronische handtekening op het CHED-PP nog niet gebruikt worden. De aanvrager dient het document dus af te printen, het met de hand te ondertekenen en het op papier voor te leggen aan het FAVV.

De richtdatum voor het gebruik van de elektronische handtekening op het CHED-PP is 1 januari 2020. Hierover zal later in detail gecommuniceerd worden.

Voor bijkomende informatie over het gebruik van Traces NT, gelieve contact op te nemen met Traces.Belgium@favv.be.