Menu

Terug naar Actualiteit >Tuincentra en plantenpaspoorten

Alle regio's

Niet alleen producenten en handelaars van sierteeltproducten moeten rekening houden met de wetgeving rond de plantenpaspoorten, maar ook tuincentra. Op de FLORALL-beurs organiseert de Belgische Tuincentra Vereniging een workshop rond het thema.

In twee gevallen wordt de toepassing van de wetgeving omtrent het plantenpaspoort ook van kracht voor de tuin- of plantencentra.

Enerzijds bij de online verkoop van planten (e-commerce), anderzijds bij de verkoop van planten aan derden professionelen, bijvoorbeeld aan tuinaannemers, collega's, enzovoort, dus een vorm van doorverkoop naar particulieren.

Naar aanleiding van de vakbeurs FLORALL van 20 augustus aanstaande biedt BTV een workshop aan. Deze workshop wordt gepresenteerd door Walter Van Ormelingen, directeur van de directie plantengezondheid van het FAVV en Vera Huyshauwer, expert van de fytosanitaire cel van het FAVV.

De Nederlandstalige sessie start om 14 uur, de Franstalige sessie om 15 uur. Het is een unieke gelegenheid om al uw vragen met betrekking van het plantenpaspoort rechtstreeks tot de betrokken directie te richten. Om deel te nemen is het aanbevolen u voorafgaandelijk in te schrijven op het e-mailadres info@tuincentra-vzw.be met opgave van het aantal personen.