Menu

Tussenkomst ziekteverzekering in COVID-19-testen

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Er is een akkoord met de overheid waardoor de ziekteverzekering tussenkomt in de kostprijs voor de verplichte coronatest. De terugbetaling van coronatesten door het Sociaal Fonds Tuinbouw – zoals eerder beslist – zal hier op aangepast worden.


 

 

Terugbetaling Covid-testen in alle gevallen

Begin juli hebben we samen met de vakbonden aan de overheid gevraagd om in de tuinbouwsector ook Covid-testen mogelijk te maken. In de besluiten van de vijf Vlaamse provinciegouverneurs was voorzien dat alle werknemers die uit een oranje of een rood gebied komen verplicht moeten worden getest. Dit was een goede maatregel. Het is ook voor ons erg belangrijk dat er massaal wordt ingezet op preventie. Vandaar bijvoorbeeld ook het belang van de periodieke temperatuurmeting en van de toepassing van de checklists.
In de beleidsvisie van de federale overheid wordt er voor Belgen die terugkomen uit een oranje gebied alléén aanbevolen dat ze een test zouden ondergaan. Sommige provincies hebben ondertussen ook de verplichte test weggelaten. In dit verband is ook de vraag zeer belangrijk wie er voor de betaling van de Covid-testen moet instaan. Omdat er lange tijd onduidelijkheid was of de ziekteverzekering hierin zou tussenkomen, hebben wij beslist dat het Sociaal Fonds Tuinbouw 70 euro per test zou terugbetalen aan de werkgevers.

Ondertussen nam ook het Riziv een standpunt in. Dat bepaalt dat, als er een Covidtest door een of andere overheid wordt opgelegd voor een werknemer die uit een oranje of een rode zone komt, de ziekteverzekering hierin zal tussenkomen. Als bijkomende voorwaarde wordt wel gesteld dat op het ogenblik van de afname van de test er reeds een Dimona-aangifte moet gebeurd zijn. Men moet immers de zekerheid hebben dat het over een seizoenwerknemer gaat. Als de test is afgenomen op vraag van de werkgever – bijvoorbeeld voor een werknemer die uit een groene zone komt – is er géén tussenkomst van de ziekteverzekering.

Conclusie: het is belangrijk dat er in alle omstandigheden een tussenkomst zal zijn in de Covid-testen. Als er een tussenkomst mogelijk is via de ziekteverzekering, moet daar een aanvraag voor worden gedaan. Wij bekijken met het Fonds Gezondheidszorgen hoe we dit kunnen organiseren. Als er geen tussenkomst is, kan de werkgever een terugbetaling krijgen van het Sociaal Fonds Tuinbouw a rato van 70 euro. Aan de werkgevers zal in de komende periode een schrijven worden gestuurd met de concrete procedure die moet worden gevolgd.

Heb je nog vragen?

Contacteer het AVBS-secretariaat op 09/ 326 72 10 of mail naar corona@avbs.be. We zijn bereikbaar van 9 tot 16.30 uur. Raadpleeg de FAQ in het onderwerp Coronaveilig werken.