Menu

Tweede editie helpdeoogst.be van start

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Binnen enkele weken start de oogst van primeurgroenten en -fruit en ook in de sierteelt zijn er veel helpende handen nodig. Net als vorig jaar neemt Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits het initiatief voor www.helpdeoogst.be. Land- en tuinbouwers kunnen hun vacatures voor seizoenarbeiders kenbaar maken via de website van VDAB. Je kan je vacatures best negen weken vóór de geplande datum registreren op www.helpdeoogst.be. Voor tuinbouwers heeft de registratie van de vacatures als voordeel dat ze de risico's rond het vinden van geschikte (seizoen)arbeiders meer kunnen spreiden. 

Door de registratie via www.helpdeoogst.be kan VDAB ervoor zorgen dat de arbeidskrachten bij de start van het oogstseizoen beschikbaar zijn en kunnen ze het risico rond het vinden van geschikte arbeidskrachten meer spreiden. Zo kunnen zij via de website mogelijk nieuwe mensen vinden, die de tuinbouwer niet via zijn of haar eigen netwerk zou kunnen bereiken. Voor de potentieel werkzoekende kan het dan weer een unieke ervaring zijn om op een land-of tuinbouwbedrijf te werken. 

Tot 31 maart kunnen tijdelijk werklozen 75% van hun werkloosheidsuitkering in het kader van de tijdelijke werkloosheid behouden. Dat bedrag mag worden aangevuld met het loon dat zij in de tuinbouw verdienen. Ondertussen is op federaal niveau beslist om deze maatregel tot 30 juni 2021 te verlengen voor essentiële sectoren. Het Koninklijk Besluit werd vorige vrijdag goedgekeurd en ligt nu voor bij de Raad van State. Ook OCMW-gerechtigden kunnen met behoud van 100% van hun uitkering geactiveerd worden in de land- en tuinbouw. Na het succes van de dubbele plukkaart in 2020, is beslist dat ook in 2021 het aantal dagen dat (seizoen)arbeiders in de landbouw kunnen helpen, wordt verhoogd tot 60 dagen in plaats van 30 dagen. In de tuinbouw is het maximaal aantal 100 dagen in plaats van 65 dagen. Er kan uiteraard nog altijd een beroep worden gedaan op buitenlandse werkkrachten. Daarover zijn vorig jaar met de sectoren duidelijke afspraken gemaakt en er werden ook strenge protocollen opgesteld. 

 

Heb je nog vragen?