Menu

Uitdagingen voor 2022

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's
Alle sectoren

De afgelopen twee jaar zijn reeds heel uitdagend en vooral – extreem  onvoorspelbaar – geweest voor zowel de sierteeltsector als de werking van onze vakorganisatie. Het ziet er naar uit dat heel wat uitdagingen uit 2021 zich zullen doortrekken naar het jaar 2022, tegelijk staan er ons ook een aantal nieuwe elementen te wachten.

 

 

Een blik op enkele syndicale uitdagingen

De winter 2021-2022 zal ons bijblijven als een periode waarin de energieprijzen extreme proporties aannamen. Al sinds het begin van de winterperiode zijn de prijzen op ongekend hoge niveaus. En naast de gasprijzen trekt het zich ook door in alle gangbare energiebronnen, zijnde elektriciteit, diesel, stookolie, etc. De hele sector is direct of indirect getroffen en het is nog bang afwachten hoe dit verder zal evolueren. Ook de beschikbaarheid van andere grondstoffen, zoals verpakkingsmateriaal, potten, gewasbescherming en kunstmest, was afgelopen jaar reeds een probleem. Verwacht wordt dat dit zich in 2022 minstens even sterk zal doortrekken. AVBS blijft daarvoor inzetten op bedrijfseconomische kennis, zodat bedrijfsleiders met zoveel mogelijk kennis van zaken beslissingen kunnen nemen. Goed rekenen en inzicht trachten te krijgen in de markt zal enorm cruciaal blijven.

Daarnaast zal ook alles rond tewerkstelling en beschikbaarheid van personeel een voortdurende uitdaging blijven. Personeel wordt als het meest kostbare beschouwd voor een bedrijf maar is meteen ook één van de grootste dagdagelijkse uitdagingen. Wat aantrekkingskracht betreft, moeten we ons blijven meten met de buurlanden en ervoor zorgen dat we een competitieve sector blijven om ook in de toekomst nog voldoende arbeidskrachten te kunnen vinden. Tegelijk zal er in 2022 blijvende aandacht nodig zijn om ervoor te zorgen dat we binnen de corona-omstandigheden op een veilige manier kunnen verder werken.

De aanhoudende onderhandelingen over het mestactieplan - die een groot deel van de werking in 2021 innamen - zullen in 2022 nog een vervolg krijgen, waarin wellicht ook inspanningen van onze sector verwacht zullen worden. Als AVBS trachten we naast de aandacht voor het milieu, ook aandacht te schenken aan het verbinden van de theoretische doelstellingen met de praktijk.

Een frisse wind

Naast het syndicale werk, streeft AVBS als vakvereniging er naar om de sector samen te brengen en dit zowel voor professionele gelegenheden als in de meer ontspannen sfeer. De afgelopen twee jaar zijn dan ook zeer uitdagend geweest voor de organisatie. Op vele vlakken hebben we ons allen flexibel en inventief moeten opstellen. De ontdekking van digitale alternatieven is tegelijk een enorme vooruitgang en helpt ons in vele gevallen om sneller te schakelen dan we voordien konden.

Zoals we intussen weten, is 2022 het jaar waarin we het 50-jarige bestaan van AVBS vieren. We lanceerden het feestjaar reeds tijdens het digitaal ledencongres en mochten allemaal de herbeleef-kalender ontvangen. We zullen er doorheen het jaar alles aan doen om onze verjaardag zo dicht mogelijk bij de leden te vieren. Onze lokale besturen zijn daarom volop in de weer met de organisatie van een aantal zomerevenementen. Tegelijk willen we dit jaar aangrijpen om de werking van AVBS op te frissen, daarvoor zullen we jullie input nodig hebben.

Dat brengt ons bij een laatste maar ook heel belangrijke uitdaging voor 2022, zijnde de vijfjaarlijkse bestuursvernieuwingen. AVBS is voor die gelegenheid op zoek naar meerdere nieuwe bestuursleden die zich willen inzetten voor de sierteelt- en groenvoorzieningssector in Vlaanderen. Een goede mix tussen nieuwe krachten en ervaringsdeskundigen is cruciaal, net als de diversiteit tussen de bestuursleden. Onze bestuursleden zijn onze antennes in het veld!

Bij deze dus een heel warme oproep aan al onze leden, mannen én vrouwen, jong en ervaren, moedig elkaar aan om in 2022 een engagement op te nemen binnen onze organisatie. AVBS zal er sterker van worden en onze standpunten rijker.

Het AVBS-team hoopt jullie zo veel mogelijk te kunnen ontmoeten in 2022 !