Menu

Uitstel betaling RSZ-bijdragen mogelijk

Terug naar Actualiteit >
Alle regio's

Werkgevers hebben onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om de betaling van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid voor de eerste twee kwartalen van het jaar uit te stellen tot 15 december 2020. Ook is er de mogelijkheid om een afbetalingsplan voor de betaling van werkgeversbijdragen af te sluiten.

 

 

Het uitstel van betalen is mogelijk voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn of zelf beslist hebben om volledig te sluiten. Uitstel is ook mogelijk na een verklaring op eer voor ondernemingen die niet volledig gesloten zijn en hun economische activiteit zwaar verminderd zien met tenminste 65% in het tweede kwartaal van 2020. Siertelers met een zeer zwaar omzetverlies vallen onder deze derde categorie.

 

Minnelijk afbetalingsplan aanvragen

Indien het omzetverlies lager is dan 65% is er de mogelijkheid om een afbetalingsplan voor de betaling van werkgeversbijdragen af te sluiten. Dan kan je voor de eerste twee kwartalen van 2020 een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen.  Met dit minnelijk afbetalingsplan doe je maandelijkse afbetalingen voor een maximum van 24 maanden.

AVBS en Boerenbond hebben maximale inspanningen geleverd om voor de leden-siertelers werkbare oplossingen te zoeken en naar de overheid toe voor te stellen. We beseffen dat uitstel of afbetaling zeker niet voor iedereen een oplossing is. Een vrijstelling tot op vandaag is nog niet mogelijk. Hier onder overlopen we mogelijkheden die er nu zijn.

1. Uitstel van betaling van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid:

 1. Automatisch uitstel voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn.
 2. Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die zelf beslist hebben om volledig te sluiten.
 3. Uitstel na verklaring op eer voor ondernemingen die niet volledig gesloten zijn en hun economische activiteit zwaar verminderd zien.

2. Afbetalingsplan voor betaling van werkgeversbijdragen:

 1. Minnelijk afbetalingsplan

 

 

1. Uitstel van betaling van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid

Werkgevers kunnen de betaling van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid voor de eerste twee kwartalen van het jaar uitstellen tot 15 december 2020. Het uitstel is automatisch voor de sectoren die getroffen worden door een verplichte sluiting. Andere ondernemingen die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven, zullen een uitstel van betaling kunnen krijgen op basis van een verklaring op eer.

Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op uitstel van RSZ-betalingen tot 15 december 2020. Op de site van de RSZ kan je nagaan of jouw onderneming hiervoor in aanmerking komt.

 • Doe de eenvoudige check aan de hand van jouw ondernemingsnummer.
 • Wil je meer lezen over deze maatregelen dan kan dat hier.

1. Automatisch uitstel voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn

Deze maatregel geldt enkel voor ondernemingen uit de categorieën die verplicht gesloten zijn.

2. Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die zelf beslist hebben om volledig te sluiten 

Voor wat de notie “volledige sluiting” betreft, wordt bedoeld dat de productie en verkoop is stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enzovoort.

3. Uitstel na verklaring op eer voor ondernemingen die niet volledig gesloten zijn en hun economische activiteit zwaar verminderd zien.

Ondernemingen die betrokken zijn bij het uitstel

Dit zijn de werkgevers, die niet getroffen zijn door een verplichte sluiting, die niettemin hun economische activiteit sterk verminderd zien voor het tweede kwartaal 2020. Zij dienen een verklaring op eer in te dienen met behulp van een elektronisch formulier waarin ze verklaren dat de coronacrisis voor hun onderneming zal leiden tot:

 • een vermindering met ten minste 65 % van de omzet met betrekking tot het tweede kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet die resulteert uit dezelfde handelingen die moesten worden opgenomen in de periodieke btw-aangiften met betrekking tot het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020

en/of

 • een vermindering van de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal 2020 met minstens 65 % ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020.

Voor welke aan de RSZ verschuldigde bedragen?

Deze werkgevers genieten tot 15 december 2020 een uitstel van betaling van de volgende bedragen:

 • het saldo van de bijdragen die voor het eerste kwartaal 2020 verschuldigd zijn
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie
 • de voorschotten voor het tweede kwartaal 2020
 • het saldo van de bijdragen die voor het tweede kwartaal 2020 verschuldigd zijn
 • de nog te vervallen rechtzettingen van bijdragen
 • de nog te vervallen maandelijkse afbetalingen van de lopende afbetalingsplannen

Opgelet: het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15/12/2020.

Voor een goed begrip: de verplichting om de RSZ-aangifte binnen de gestelde termijnen in te dienen, blijft van kracht.

De RSZ zal de nodige ex-post-controles uitvoeren.

Verklaring op eer (voor ondernemingen met een sterk verminderde economische activiteit)

Om deze toepassing te kunnen gebruiken, moet u een ‘socialezekerheidsaccount’ (beveiligde toegang) hebben. Heb je nog geen account, dan kan je er een aanmaken. De registratieprocedure is gedetailleerd beschreven in het luik “Ik wil zelf mijn administratieve verplichtingen tegenover de RSZ vervullen.”

Link naar het portaal van de sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/employer_onss/registration_gen/register/register.htm

Verklaring op eer indienen via: https://onss.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen

 

2. Afbetalingsplan voor betaling van werkgeversbijdragen

Wanneer je economische moeilijkheden ondervindt om de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid te betalen, kan je voor de eerste twee kwartalen van 2020 een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen. 

Betalingsmoeilijkheden door coronavirus

Ondervindt je onderneming economische gevolgen van het COVID-19-virus, en heb je moeilijkheden om uw sociale bijdragen te betalen? Voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 mag je op basis van de COVID-19-problematiek een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen.

Met het minnelijk afbetalingsplan van de RSZ doe je maandelijkse afbetalingen voor een maximum van 24 maanden. Heb je al je socialezekerheidsbijdragen correct betaald, dan is het mogelijk dat de RSZ je vrijstelt van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten.

Hoe vraagt u een minnelijk afbetalingsplan aan?

Neem de pagina ‘Minnelijk afbetalingsplan’ door en vul het aanvraagformulier in. In het vak ‘Uw motivatie’ leg je uit op welke manier je onderneming financieel te lijden heeft door het coronavirus.

Link naar het portaal van de sociale zekerheid voor het downloaden van het ‘Formulier aanvraag minnelijk betalingsplan’.