Menu

Terug naar Actualiteit >Uitvoer 2017 sierteelt en boomkwekerij lichtjes dalend

Alle regio's

EUROSTAT heeft op 19 maart de cijfers over onze buitenlandse handel in 2017 bekend gemaakt. In 2012 realiseerden we nog een totale exportwaarde van 681 mln. euro maar deze is op vijf jaar tijd gezakt tot een kleine 543 mln. euro, een daling van ruim 20%.

Met een exportwaarde van 543 miljoen euro zitten we ongeveer op het niveau van 2008-2009. Het is vooral sinds 2015 dat onze exportwaarde een dip kreeg zodat we nu al een drietal jaren gemiddeld 20% onder het niveau van het topjaar 2012 zitten.

De uitvoer van boomkwekerijproducten presteert vrij zwak want in 2017 lag de uitvoerwaarde (104,3 miljoen euro) ruim 23% lager dan in het topjaar 2012 wat meer dan 9% lager is dan 10 jaar geleden.

De uitvoer van azalea en rhododendron fluctueert bijna niet en situeert zich al ruim 10 jaar rond de 30 miljoen euro.
De uitvoerwaarde van perkplanten (64 miljoen euro) is op 10 jaar met quasi een kwart gestegen en perkplanten maken 12% uit van onze totale exportwaarde. De uitvoerwaarde van kamerplanten (98,7 miljoen euro) en snijbloemen (80 miljoen euro) blijft de laatste jaren vrij stabiel.

Zowel de uitvoer van stekken als van zaaigoed groeit. Hun uitvoerwaarde steeg met 60% in vergelijking met 10 jaar geleden en samen zijn ze goed voor een kleine 20% van onze totale uitvoer.

Frankrijk blijft belangrijkste land
Frankrijk blijft met een uitvoerwaarde van 231 miljoen euro nog steeds onze belangrijkste handelspartner en wordt gevolgd door Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de overige landen van de EU-15. Onze uitvoerwaarde naar Frankrijk was in 2017 nog steeds de tweede beste van de laatste 10 jaren. Vooral het
Verenigd Koninkrijk en Duitsland deden het minder goed.

Samenvattend kan gesteld worden dat er zich geen spectaculaire wendingen voordoen op onze uitvoertabellen maar we moeten wel vaststellen dat de dalende uitvoercurve zich sinds 2012 blijft doorzetten. Het is daarom ook dat AVBS blijft inzetten op de uitbouw van een adequate exportdienstverlening.