Menu

Terug naar Actualiteit >Schadevergoeding droogte aanvragen kan vanaf nu

Alle regio's

De Vlaamse regering heeft beslist om de droogte van deze zomer als landbouwramp te erkennen. Dat heeft Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege bekendgemaakt.

De Vlaamse regering baseert zich voor haar beslissing op gegevens van het KMI dat heeft vastgesteld dat er tussen 2 juni en 6 augustus uitzonderlijk weinig neerslag was in heel Vlaanderen. Op basis van zo'n 12.000 schadegevallen, stelt de Vlaamse regering voor om een aantal gewassen in aanmerking te laten komen voor een schadevergoeding. Daaronder dus ook de sierteelt en boomkwekerij.

Om een vergoeding te bekomen van de geleden schade moet u zelf een tegemoetkomingsaanvraag indienen. Deze tegemoetkoming kan vanaf 29 oktober 2018 aangevraagd worden met het formulier tegemoetkomingsaanvraag_formulier_d_-_versie_29102018.docx.

U kan slechts een tegemoetkoming aanvragen indien de schade dor de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijke expert is vastgesteld.

Voeg de nodige documenten toe

De aanvraag voor een tegemoetkoming moet volledig ingevuld worden en voorzien zijn van de nodige bijlagen. Wie verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) moet een attest van zijn verzekeraar toevoegen. Wie via zijn producentenorganisatie verzekerd is, moet hiervan een attest voorleggen.

In de meeste gevallen werd de schade vastgesteld door een gemeentelijke schattingscommissie. De gemeenten hebben tijd tot 1 december om het proces-verbaal van de definitieve schadevaststelling over te maken. Dit proces-verbaal hoef jij niet mee te sturen met je aanvraag, want de landbouwadministratie zal het rechtstreeks opvragen bij de gemeente. Let wel op: een proces-verbaal van een eerste, voorlopige schadevaststelling die uitgevoerd werd na 30 september 2018 wordt niet aanvaard, omdat het oorzakelijk verband tussen de droogte en de schade niet meer eenduidig vastgesteld kan worden.

Is er geen proces-verbaal van de gemeentelijke schattingscommissie, kom je alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming wanneer je beschikt over een deskundig verslag van een onafhankelijke expert. Dat verslag én de eventuele ereloonnota moet je toevoegen aan je aanvraag.

Behandeling van de dossiers

Aanvragen die volledig en coherent zijn, zullen door het departement Landbouw en Visserij in de mate van het mogelijke behandeld worden in de volgorde van ontvangst.

Boerenbond plant in elke provincie initiatieven om de leden te helpen bij het indienen van de aanvraag. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de AVBS-consulenten.

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28/02/2019. Aanvragen die later worden ingediend, worden niet meer aanvaard.

De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend) of via e-mail worden ingediend, of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij uw provinciale buitendienst.

Meer info via: https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/droogte-2018