Menu

Terug naar Actualiteit >Vakbeurs FLORALL trekt najaarshandel op gang

Alle regio's

De vakbeurs FLORALL was op 21 augustus ll. aan zijn 12de jaar toe waarvan de 4de opeenvolgende editie in Waregem Expo. Deze editie telde 112 exposanten uit de sierteeltproductie, de toelevering en de handel.
Hiermee groeide het aantal exposanten in vergelijking met vorig jaar. Ook de ruime opkomst van internationale bezoekers toont aan dat onze enige Vlaamse sierteeltvakbeurs belangrijk is voor de handel om voeling te houden met ons sierteeltaanbod. De vlotte toegankelijkheid, de overzichtelijke opstelling met handige catalogus en een breed najaarsaanbod zijn hierbij zeker troeven.

Bulgaarse delegatie bezoekt Florall tijdens exportmissie

In kader van het VLAM-exportprogramma, een samenwerking tussen VLAM en Belbex, kwam een delegatie uit Bulgarije op terugkeermissie naar België. Gedurende drie dagen werden alle Belgische bedrijven bezocht die vorig jaar deelnamen aan de exportmissie naar Bulgarije en dit met de medewerking van de Bulgaarse boomtelersfederatie (Bulgarian Association of Ornamental Plant Nurseries, BAOPN).
Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een bezoek te brengen aan de Florall-beurs in Waregem. Vanwege het drukke programma kon er enkel een kort bezoek gebracht worden. De eerste indrukken over de beurs waren positief: "een kleinschalige maar efficiënte beurs", "gezellige beurs met veel interessante Belgische bedrijven bij elkaar”,…

Die avond werd de delegatie ontvangen bij boomkwekerij Sylva voor een netwerkavond. Daar kregen Belbexleden en andere genodigden de kans om op een informele manier kennis te maken met de Bulgaarse bedrijfsleiders.